ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประวัติกีฬากรีฑา

ประวัติกีฬากรีฑา


สมัยมนุษย์ชาวถ้ำ กรีฑานับว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดเกิดมาพร้อมกับมนุษย์

เพราะแต่ก่อนมนุษย์เราไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก เครื่องนุ่งห่มเหมือนปัจจุบัน

มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิด

มีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวคือ ตามถ้ำซึ่งเราเรียกว่า Cave man พวกนี้แหล่ะที่เป็นต้นกำเนิดของการกีฬา

โดยที่มนุษย์เหล่านี้ต้องกันตัวเองจากสัตว์ร้ายบางครั้งต้องวิ่งหนี การพยายามวิ่งเร็วเพื่อให้พ้นจากสัตว์ไป

การวิ่งเร็วของคนถ้าหากเทียบกับปัจจุบันก็เป็นพวกวิ่งระยะสั้น หากการวิ่งหนีที่ต้องใช้การวิ่งเวลานาน ๆ

ก็เป็นการวิ่งระยะยาว หรือวิ่งทน การวิ่งในที่นี้อาจรวมไปถึงการวิ่งเพื่อไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารหรือการต่อสู้

ระหว่างเผ่ากันด้วย ในบางครั้งขณะที่วิ่งมีต้นไม้หรือก้อนหินขวางหน้า ถ้าเป็นต่ำก็กระโดดข้ามไป

ปัจจุบันก็เป็นกระโดดข้ามรั้วและกระโดดสูง ถ้าต้องกระโดดข้ามลำธารเล็ก ๆ แคบ ๆ เป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน

ก็กลายมาเป็นกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด แต่ถ้าลำธารหรือเหวนั้นกว้างสุดที่จะกระโดดไกล

และเขย่งก้าวกระโดดข้ามได้อย่างธรรมดาจำเป็นต้องหาไม้ยาว ๆ มาปักกลางลำธารหรือแง่หิน

และโหนตัวข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ก็กลายเป็นกระโดดค้ำ การใช้หอกหรือแหลนที่ทำด้วยไม้ยาว ๆ เป็นอาวุธ

พุ่งฆ่าสัตว์ปัจจุบันก็กลายมาเป็นพุ่งแหลน หรือการเอาก้อนหินใหญ่ ๆ ทุ่มใส่สัตว์ ขว้างสัตว์ก็กลายเป็น

ขว้างจักรในสมัยนี้ จึงได้เห็นได้ว่าการวิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง เหวี่ยง ที่พ่อ แม่ หรือหัวหน้าเผ่าสั่งสอน

ถ่ายทอดให้กันสมัยนั้น เพื่อไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมาในปัจจุบันก็มีเช่นกัน

ผู้ทำหน้าที่นั้นก็คือ ครูบาอาจารย์ และโค้ชนั่นเองสมัยโรมัน ต่อมาในปลายสมัยของ ? โฮเมอร์? มีชนเผ่าหนึ่งมาตั้งรกรากอยู่บนฟากฝั่งแม่น้ำ ? ไทเบอร์?

ทางด้านตะวันออกของกรีก พวกนี้เองตอนหลังกลายเป็นพวกโรมันเป็นชาตินักรบมีความกล้าหาญ อดทน

และมีอิทธิผลยิ่งใหญ่ขึ้นมาพร้อม ๆ กับความเสื่อมลงของประเทศกรีก และในที่สุด เมื่อกรีกตกอยู่ภายใต้

อำนาจของจักรวรรดิโรมัน การกีฬาของกรีกก็พลอยเสื่อมลงเป็นลำดับ ส่วนการพลศึกษาของโรมันเจริญขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านพลศึกษา เพื่อให้พลเมืองมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นทหารของชาติต่อไป


ประวัติกรีฑาในประเทศไทย

การเล่นกรีฑาในประเทศไทยริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทยได้ฝึกเล่นกัน

ในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้นหลังปี พ.ศ.2440

เป็นต้นมา การเล่นกรีฑาเริ่มเป็นทางการขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป

และเมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ทางราชการโดยมอบหมายให้ กระทรวงธรรมการ ครู นักเรียน

รวมถึงประชาชนได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน โดยได้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง

(ทุ่งพระสุเมรุ) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 และตั้งแต่นั้นมาก็จัดเป็นประเพณีสืบทอด

ต่อกันมาโดยตลอด


ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติ

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากตั้งกรมพลศึกษาขึ้นแล้ว กีฬาและกรีฑาได้ก็รับการสนับสนุน

จัดให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น กรีฑาระหว่างโรงเรียน กรีฑาระหว่างมหาวิทยาลัย

และกรีฑาระหว่างประชาชน เป็นต้น ปี พ.ศ. 2494 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน กรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชน

แทนกรมพลศึกษาและในปีนี้เองประเทศไทยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑาโลก

ปี พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกีฬา

ประชาชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกๆ ปีหมุนเวียนกันไปในแต่ละจังหวัด

ในการแข่งขันกีฬาเขต (กี ฬาแห่งชาติในปัจจุบัน) และถือว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ต้องมีการแข่งขันทุกครั้ง

ปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่น

แห่งประเทศไทยเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

น้า PAT's Profile โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (58.8.194.112) [24 ก.พ. 2550 เวลา 01:00]
โดยคุณ ครูโจ้ (125.26.64.127) [24 ก.พ. 2550 เวลา 06:26] #120133 (1/43)

ขอขอบคุณน้าPAT ที่ให้ความรู้ครับโดยคุณ สมปอง-นัยเนตร (125.25.205.179) [24 ก.พ. 2550 เวลา 10:59] #120233 (2/43)

ขอบคุณค่ะ..น้าแพท ที่แสนใจดีโดยคุณ กรีฑา นคร (127.0.0.1) [01 ก.พ. 2551 เวลา 15:35] #233743 (3/43)

นครขอนแก่นเป็นสุดยอดวงการกีฬาไทยโดยคุณ บ๋อม (127.0.0.1) [01 ก.พ. 2551 เวลา 15:42] #233750 (4/43)

อยากมีแฟนโดยคุณ เมย์ (58.8.175.62) [17 พ.ย. 2551 เวลา 19:29] #311341 (5/43)

ขอบคุณนะคะโดยคุณ เตจ (125.24.38.33) [21 ก.พ. 2552 เวลา 12:45] #343833 (6/43)

ขอบคุนคัฟโดยคุณ ด้า (118.174.167.113) [09 มิ.ย. 2552 เวลา 18:53] #384173 (7/43)
โดยคุณ พิง (58.10.171.94) [16 ก.ค. 2552 เวลา 11:28] #398805 (8/43)

ดีจังนะคะโดยคุณ รักเคโอติก (113.53.94.117) [27 ก.ค. 2552 เวลา 18:25] #403928 (9/43)

จัยจร้าโดยคุณ *-* (58.64.113.158) [25 ส.ค. 2552 เวลา 17:56] #414452 (10/43)
โดยคุณ น้ำปั่น 1/.... (125.26.117.227) [09 พ.ย. 2552 เวลา 18:34] #440075 (11/43)

ดีค่ะ
ชอบโดยคุณ รุ่งทิพา (203.172.210.250) [08 ก.พ. 2553 เวลา 14:24] #471725 (12/43)

สนใจกีฬากระโดดไกลโดยคุณ น้องนำ (203.172.210.250) [08 ก.พ. 2553 เวลา 14:26] #471726 (13/43)

ดีค่ะโดยคุณ สุดสวย (110.49.205.142) [03 มิ.ย. 2553 เวลา 17:52] #504864 (14/43)

ดีมากกกกกกกกกกกโดยคุณ praw (119.31.126.90) [10 ส.ค. 2553 เวลา 19:37] #522669 (15/43)


ขอบคุณนะโดยคุณ แพรว (119.31.126.90) [10 ส.ค. 2553 เวลา 19:40] #522671 (16/43)


น่ารักจังนะเลยโดยคุณ 3252 (118.172.83.36) [16 ส.ค. 2553 เวลา 19:07] #524874 (17/43)
โดยคุณ 321 (203.172.34.219) [11 ก.ย. 2553 เวลา 17:18] #532651 (18/43)

ขอบคุณครับโดยคุณ ศศิ (180.180.30.153) [10 พ.ย. 2553 เวลา 17:33] #551146 (19/43)

เก่งเน๊อะโดยคุณ ยำำพฟืฟะ (118.172.188.68) [14 พ.ย. 2553 เวลา 10:43] #551967 (20/43)


กากกกกกกกกกกกกกกกโดยคุณ เกด (110.164.107.221) [23 พ.ย. 2553 เวลา 14:07] #556845 (21/43)

ดี ๆ คร้าโดยคุณ ดหกดหด (192.168.16.10) [17 ธ.ค. 2553 เวลา 12:12] #566404 (22/43)

_ไสมลโดยคุณ 265 (111.84.244.251) [21 ม.ค. 2554 เวลา 20:13] #573993 (23/43)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโดยคุณ PRAEW (124.122.70.191) [24 ก.พ. 2554 เวลา 10:08] #583164 (24/43)

ดีมากเลยค่ะ : )

เพราะต้องใช้อ่านสอบด้วย เยี่ยม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ จิง ๆ จ้าาาโดยคุณ สิวอล (118.172.157.8) [27 ก.พ. 2554 เวลา 08:43] #583720 (25/43)

ดีมากโดยคุณ ส้มอยู่เชียงใหม่จ้า (10.176.173.225) [20 พ.ค. 2554 เวลา 17:05] #604174 (26/43)

ดีจังคะโดยคุณ แก้ว (61.90.92.4) [29 พ.ค. 2554 เวลา 14:33] #606153 (27/43)


โดยคุณ gabiNo (61.19.66.187) [12 ก.ค. 2554 เวลา 10:00] #617844 (28/43)
โดยคุณ mew (183.89.230.192) [30 ก.ค. 2554 เวลา 11:05] #622871 (29/43)

น่าสนใจโดยคุณ นุ๊ก (182.93.181.54) [01 ส.ค. 2554 เวลา 14:19] #623307 (30/43)

ข้อมูลดีมากค่ะโดยคุณ มาย (180.180.205.105) [11 ก.ย. 2554 เวลา 16:10] #633953 (31/43)

ขอบคุณมากเลยค่ะโดยคุณ mina (180.180.205.105) [11 ก.ย. 2554 เวลา 16:12] #633954 (32/43)

ดีค่ะโดยคุณ กหดหก (192.168.1.229) [14 ก.ย. 2554 เวลา 09:50] #634883 (33/43)

กดกดกดดกกดดก081041562192ิดาเดาก่เดกเา้ดก่าก่้เกด่่กดโดยคุณ เดกเดกเกด (192.168.1.229) [14 ก.ย. 2554 เวลา 10:10] #634889 (34/43)

***พิท โทรได้0810414925โดยคุณ พิทกำแพง (192.168.1.229) [14 ก.ย. 2554 เวลา 10:14] #634890 (35/43)

เด็กbmcกระท้อมน้อย5555555555555555+พิทกำแพง*0871234569โดยคุณ MOO (183.89.122.143) [14 ก.ย. 2554 เวลา 17:02] #634973 (36/43)

ขอบคุงก๊าบโดยคุณ ่้่้่้่้่่้ (124.122.90.165) [18 ธ.ค. 2554 เวลา 16:11] #652444 (37/43)

ใจมากนะโดยคุณ หนิงหนิง (58.10.12.195) [25 ม.ค. 2555 เวลา 08:58] #660588 (38/43)

ขอบคุนนะคะโดยคุณ น่ารักอ่ะ (171.4.145.133) [24 พ.ค. 2555 เวลา 17:40] #45682956 (39/43)

สุดยอด oh my god!!!โดยคุณ NO NAME (118.173.108.17) [02 มิ.ย. 2555 เวลา 19:27] #45684285 (40/43)

ขอบคุณมากๆๆนะคับโดยคุณ นั่งนู๋ออม (49.0.80.201) [25 มิ.ย. 2555 เวลา 18:39] #45689504 (41/43)

เยอะมากจาย่อไหวป่ะเนี้ยโดยคุณ เกรส (118.172.154.120) [13 ส.ค. 2555 เวลา 11:51] #45696846 (42/43)

ขอบคุณค่ะ ข้อมูลครบถ้วนดี สั้นๆได้ใจความดีมากๆเลยค่ะน้าPatโดยคุณ สุภาวดี (118.172.148.35) [22 พ.ค. 2556 เวลา 13:41] #45737081 (43/43)

ขอบคุณ น้า PATขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย   ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น                                                             Password (สำหรับสมาชิก)  
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 100 kb
: : เพื่อเป็นการป้องกันการสแปมจากลิ้งเวบไซท์ที่ไม่เหมาะ รบกวนผู้ตอบกระทู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน กรุณากรอกตัวเลขที่มองเห็นจากภาพด้านล่างก่อนกดปุ่มส่งคำตอบ หากกรอกตัวเลขไม่ตรงกับภาพที่มองเห็นระบบจะให้กลับมากรอกใหม่ : :Reload Image

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด


[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]