ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ถุงลมโป่งพอง ปราการด่านสุดท้ายที่ไม่มีใครรอดพ้น

ถุงลมโป่งพอง ปราการด่านสุดท้ายที่ไม่มีผู้สูบใดรอดพ้นโดย กฤตย์ ทองคง


ข้างซองบุหรี่ที่เขียนไว้ว่า “บุหรี่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” นั้น ไม่เป็นจริง เพราะคำว่า “อาจ” นั้นหมายความว่า อาจเกิดเหตุการณ์นั้นหรือไม่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ได้

แต่จากความเป็นจริง บุหรี่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ คำที่เขียนที่ข้างซองว่า “อาจ” อย่างนั้น ย่อมทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดต่อบทบาทบุหรี่ที่มีต่อมนุษย์ได้ ที่ถูกต้องควรเขียนว่า “บุหรี่ย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

จริงอยู่ มีผู้สูบบุหรี่บางคนเท่านั้นที่เป็นมะเร็ง และเมื่อเป็นบางคนเท่านั้น เราจึงใช้คำว่า “อาจ” ได้ แต่นี่เฉพาะมะเร็งเท่านั้น จากความจริงบุหรี่ไม่ได้มีค่าสหสัมพันธ์ต่อมะเร็งอย่างเดียว แต่มีสหสัมพันธ์ต่อถุงลงโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอีกหลายขนาน

การที่คนหนึ่งสูบบุหรี่ ย่อมก่อพิษภัยแก่ตนเองและผู้คนที่หายใจรอบข้างมือสอง อย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ ผู้รับควันมือสอง รับอันตรายมากกว่ามือหนึ่งได้อย่างไร ผลวิจัยออกมาชัดเจน ทั้งสองฝ่าย คือทั้งมือหนึ่งและมือสองได้รับอันตรายนั้นในลักษณะของการสะสม ไม่ใช่ได้รับปุ๊บแล้วเกิดปั๊บ ที่อันตรายได้เกิดขึ้นแล้ว ยืนยันในทางการแพทย์ได้แล้ว มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว เพียงแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาเท่านั้น นี่แหละคือ “อันตราย”

วิทยาศาสตร์บอกกับเราว่า ชะตากรรมผู้สูบบุหรี่(และชะตากรรมผู้ข้างเคียงด้วย) ย่อมไม่ตายดีแน่นอน แม้ผู้สูบบุหรี่อาจไม่เป็นมะเร็ง แต่เขาย่อมเผชิญกับโรคถุงลงโป่งพองอย่างแน่นอนในระยะสุดท้าย ก่อนที่ปอดจะหมดสภาพ เขาอาจถูกยิงตาย เขาอาจรถคว่ำตาย เขาอาจเป็นเอดส์ตาย แม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดกำลังรอพวกเขาอยู่อย่างกระหาย ย่อมเป็นได้มาก ดังจะเห็นได้จากสถิติ 4 อันดับแรกของสิ่งที่เป็นสาเหตุการตายของคนไทยทั้งหมด ดังนั้นแม้ฟ้าจะลิขิตให้เขามีปลายทางที่ถุงลมโป่งพอง แต่เราก็ไม่ได้รับรู้ว่าเขาเป็นถุงลมโป่งพอง เพราะดันไปตายเสียที่โรคอื่นก่อน แต่หากดวงแข็งจริง ผ่านมาได้หมด แต่รับรองว่า “ถุงลมโป่งพอง” เป็นด่านทองคำสุดท้ายที่ไม่ไม่ใครรอดพ้นสักคน

จริงอยู่คนธรรมดาที่ไม่สูบบุหรี่อาจตายได้ใน 4 อันดับแรกนั้น แต่เราย่อมกล่าวได้ว่า พวกเขาย่อมไม่มีปราการด่านสุดท้ายสุดโหด และอาจกลายเป็นคนอายุยืนและมีสุขภาพที่เอื้ออำนวยให้ชีวิตบั้นปลายมีความสุขตามอัตภาพได้จำนวนมาก แต่ไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่แน่นอน

ได้ยินกันบ่อยกับการตีโวหารแสดงมาดพระเอก “การอยู่ยืนยาวนานไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต” ราวกับว่าจะเอาคำเขื่องนั้นมาล้มล้างเหตุผลที่เรารณรงค์ต่อต้านบุหรี่กระนั้น เรารณรงค์ต้านบุหรี่ไม่ใช่เพราะเพื่อตัวของผู้สูบอย่างเดียว แต่เพราะเพื่องบประมาณของคนทั้งหมดไม่ละลายไปกับสายน้ำแห่งบาปกรรม งบประมาณของผู้ไม่สูบที่อดออมมาเพื่อนำไปใช้จ่ายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่สมเหตุสมผลผ่านภาษี ไม่ใช่ใช้ไปกับโรคบ้าๆที่แส่ไปหามาประดับตัว งบของพวกเรา งบของคนไม่สูบบุหรี่ ต้องเอาไปใช้จ่ายเพื่อยืดเวลาชีวิตเส็งเคร็งของคนไม่รับผิดชอบ คนสูบบุหรี่ไม่ได้เจ็บป่วยตายไปคนเดียว แต่ดูดทรัพยากรที่ไม่ใช่ของตัวเองไปด้วยอย่างมหาศาล คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า รุ่นแล้วรุ่นเล่า

จะบอกให้ทราบกันไว้ “ถุงลมโป่งพอง” ก็เหมือนโรคภัยอันตรายทั้งหลาย รายไหนเป็นแล้วตายเหมือนกันหมดทุกรายคล้ายกับมะเร็งและเอดส์กระนั้น แต่มันทรมานกว่า ที่เราไม่รู้ว่าทรมานกว่าเพราะผู้ที่เป็น ไม่มีเสียงและปราศจากเรี่ยวแรงบอกข่าวสารประเสริฐกับอนุชนว่า “อย่าสูบเลย อย่าเป็นเหมือน***”

มะเร็งแม้จะทรมานระยะสุดท้ายแต่มียาแก้ปวด และมีเวลาที่สั้น เดี๋ยวก็ตายพ้นทรมาน แต่ “ถุงลมโป่งพอง” โหดกว่านั้น มันทำให้ผู้ป่วย “อยากตาย” และกระบวนการ Treatment ต่างที่มีต่อผู้ป่วยไม่ได้เป็นไปเพื่อการรักษาเพราะรักษาไม่ได้ หากแต่เพื่อยืดระยะเวลา but what for? ถามว่าโลกมนุษย์เรามีโรคภัยอันใดบ้างที่ขมขื่นขนาดนี้

ดังนั้น สูบต่อไปเถิดยาหยี หลับให้สบายเถิดลูกรัก อยากกินอะไรสั่งไว้ จะกรวดน้ำไปให้


30 พฤษภาคม 2550
กฤตย์ ทองคง
gritrunner@hotmail.com
0896402264

โดยคุณ กฤตย์ (58.147.125.99) [30 พ.ค. 2550 เวลา 09:50]
โดยคุณ อ.เปา (58.9.148.112) [30 พ.ค. 2550 เวลา 10:32] #161608 (1/3)

โรคมี 2 อย่างคือ
1.โรคที่ทำให้คนตาย
2.โรคที่ทำให้คนอยากตาย

ในข้อ 2 ชื่อก็บอกแล้ว...โรคนี้ ไม่ทำให้คนตาย..แต่มันทรมานคนมาก

โรคถุงลมโป่งพอง..คือโรคของปอด อาการที่เห็นชัดๆคือ....
หายใจเข้า..มันก็ไม่เข้า
หายใจออก...มันก็ไม่ออก

มีผู้ใหญ่ที่เคารพคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า....ตอนที่มันเป็น
หายใจเข้า..มันก็ไม่เข้า
หายใจออก...มันก็ไม่ออก
ปอดมันไม่ยืดหยุ่น สูบลมเข้า-ออก
ถึงตอนนี้...ขี้เยี่ยวแตกเลย
ชักดิ้นชักงอสลบไปเลย...โดนหามไปหาหมอ
รักษาโดยการผ่าครึ่งตัว..รอดมาได้
ผมไปคุยด้วย...คนป่วยด่าหมอ
"มันควรปล่อยให้ผมตาย ช่วยไว้ทำไมว่ะ"
จากนั้นมีชีวิตแบบคนไม่มีแรง
วันๆนั่งได้..คุยได้..รับโทรศัพท์ได้
ตอนอยากเข้าห้องน้ำ..ต้องค่อยๆย่องไป..ไม่มีแรง
ข้างตัวมีเครื่องผลิตออกซิเจน ขนานกระเป๋านักเรียน..ราคาหลายหมื่น
อยู่ได้ 2 ปี ก็ตาย
ตอนหลังโดนเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องบุหรี่
ใต้รูปเขียนว่า มันทรมานจริงๆ
นี่คือโรคที่ทำให้คนอยากตาย...

พวกนักสูบบุหรี่...ควรกลับตัวกลับใจ
เลิกได้ก็ควรเลิก
เลิกไม่ได้ก็ควรเลิก

ผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้ว...วันละ 4-5 ซอง
เล่นอยู่หลายปี...จนไม่มีแรงเดินขึ้นบรรได
อ่านตำราบอกว่า...ใครเลิกบุหรี่แล้ว...ปอดสามารถเหมือนเดิมได้
คือมันมีวิธีฟื้นตัวเองอยู่...ขอให้เลิกกันจริงๆ
หากเลิกได้ 3 เดือน จะเหมือนคนไม่สูบบุหรี่มาก่อน
ผมว่า...มันน่าจะจริง
พอเลิกบุหรี่แล้ว..ร่างกายฟื้นดีทีเดียว
เดี๋ยวนี้เพิ่มการวิ่งเข้าไปด้วย...ดีขึ้นอย่างสบาย
ขึ้น-ลงบรรได้ 4-5 ชั้น ไม่มีอาการ

ร่างกายของเรา..เรานั่นแหละที่ทำให้มันเสียหาย
เราเองเหมือนกัน...ฟื้นมันได้
ออกมาวิ่งเหยาะ...หายหลายโรค

อ.กฤตย์..ยกเรื่องนี้มาก็ดีแล้ว..
นักวิ่งขี้ยา...ควรรับฟัง
ฟังแล้วเตือนตัวเอง...เลิกได้ก็เลิกซะ
***ที่เลิกไม่ได้..ก็ทำมันต่อไป
แต่ต้องทำใจ..ทรมาน..จากเมียที่ยังสาว..จากลูกที่ยังเล็ก..ฯลฯ
แล้วไม่ต้องมาขอบอกขอบใจกัน...เพราะ
แม้แต่จะพูด..ยังเหนื่อย ขอบอกโดยคุณ รอ (125.25.24.47) [20 ก.พ. 2554 เวลา 20:36] #582375 (2/3)

โรคนี้มันกำลังจะเอาชีวิตของคนที่ฉันรักไปโดยคุณ คนธรรมดา (125.25.77.40) [16 ส.ค. 2554 เวลา 23:23] #628115 (3/3)

การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน มิควรพูดจาสอดเสียดคำด่าทอ ในเนื้อหานั้นๆ ...หากแต่ว่า ผู้นั้นหาเจริญจิตใจไม่ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย   ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น                                                             Password (สำหรับสมาชิก)  
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 100 kb
: : เพื่อเป็นการป้องกันการสแปมจากลิ้งเวบไซท์ที่ไม่เหมาะ รบกวนผู้ตอบกระทู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน กรุณากรอกตัวเลขที่มองเห็นจากภาพด้านล่างก่อนกดปุ่มส่งคำตอบ หากกรอกตัวเลขไม่ตรงกับภาพที่มองเห็นระบบจะให้กลับมากรอกใหม่ : :Reload Image

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด


[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]