ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การพักผ่อน (REST)

การพักผ่อน ถือเป็นกฏข้อสำคัญข้อที่ 3 ของการฝึก ซึ่งบางทีอาจจะเป็นกฎข้อที่สำคัญที่สุด

สำหรับนักกีฬา ทั้งนี้ เพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่ในความเป็นจริง

มักจะถูกละเลย จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นกฏข้อที่ถูกปฏิบัติตามน้อยที่สุดก็ว่าได้ กฏง่าย ๆ ของการฝึก

ประการหนึ่ง คือ เมื่อเริ่มสับสนควรพักผ่อนให้มากขึ้น ถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียมาก ๆ

เป็นไปได้ควรงดการฝึกซ้อมในวันนั้น หรือทำการฝึกซ้อมแต่เพียงเบา ๆ ไม่ควรที่จะใช้

ความพยายามอย่างหนักหรือเกินกำลังของตนเองในการฝึก ต้องรู้ว่าตนเองต้องการได้รับ

การพักผ่อนมากน้อยเพียงใด ยิ่งช่วงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน ยิ่งต้องการพักผอ่นมากกว่าคนทั่วไป

เพระเหตุใด จึงต้องพักผ่อนมากกว่าคนทั่วไป ประการแรก ร่างกายต้องทำงานมากกว่าคนปกติทั่วไป

ประการที่สอง ในขณะพักร่างกายจะสามารถปรับตัวรับความกดดันได้ดีกว่าในระหว่างที่ทำการฝึก

และนี่คือส่วนหนึ่งของหลักการฝึกที่ใช้ความหนักเกินปกติ (Overload Traning)

ดังนั้น ถ้าร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถฟื้นสภาพจากความเมื่อยล้า

และปรับสภาพสู่ความสมบุรณ์ได้เต็มที่ ผลที่ได้รับจากการฝึกจะด้อยประสิทธิภาพไปหรือไม่ได้ผล

สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ ร่างกายคนเราเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับรู้

และเก็บข้อมูลได้นวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานที่สลับซับซ้อนหลายส่วน บางครั้งเมื่อร่างกาย

ต้องทำงานหนักมากเกินไปจนเกิดอาการเมื่อยล้าอย่างหนัก ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย

จะลดต่ำลง การรับรู้และการแปรผลข้อมูลจะเริ่มผิดพลาดหรือเชื่องช้ามากขึ้นตามลำดับ อาการในลักษณะ

ดังกล่าวนี้ บ่งบอกถึงความต้องการพักผ่อนของร่างกาย เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือพักฟื้น

สภาพร่างกายจากอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ซึ่งความต้องการเวลาในการพักผ่อนของแต่ละคน

จะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรได้รับ

การพักผ่อนหลับนอนอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมงต่อคืน

กล่าวโดยทั่วไป ยิ่งอายุน้อยเท่าไร การพักผ่อนต้องยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญควรจะสังเกตุเรียนรู้

ด้วยตนเองว่า ในสภาวะเช่นใดร่างกายต้องการพักผ่อนมาก ในสภาวะเช่นใดการพักผ่อนเพียงเล็กน้อย

หรือเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็เป็นการเพียงพอแล้ว การที่ร่างการจะสามารถฟื้นสภาพจากอาการ

เหนื่อยล้ากลับมาทำงานได้อีกนั้น ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ มิฉะนั้น

ระบบกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายจะทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง


แหล่งที่มา :
หนังสือเทคนิคการฝึกกรีฑา

อิงค์'s Profile โดยคุณ อิงค์ Mail to อิงค์ (58.8.188.221) [07 เม.ย. 2550 เวลา 11:06]
โดยคุณ ยูสวนเสรีไทย Mail to ยูสวนเสรีไทย (124.120.1.206) [09 เม.ย. 2550 เวลา 21:13] #130987 (1/2) ยูสวนเสรีไทย's Profile

ขอบคุณย่าอิงค์มากครับError5