ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เขียนถึง เพื่อนนักวิ่งที่จะลงวิ่งอัลตร้ามาราธอน ที่สวนพฤกษ์ ๙๙ จัดการแข่งขัน

เขียนถึงเพื่อนนักวิ่ง ที่จะลงวิ่งอัลตร้ามาราธอนที่สวนพฤกษ์ ๙๙ จัด

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมกับเพื่อน ๆ นักวิ่งที่ตัดสินใจลงวิ่งแข่งขันอัลตร้ามาราธอนในครั้งนี้
ท่านกำลังจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่รักการวิ่งระยะไกล จะได้รู้ถึงประสิทธิภาพของร่างกายของตัวเราเอง ว่า
มีความทนทานมากน้อยเพียงไร กับเวลา ๑๐ ชั่วโมงของการแข่งขัน เราจะไปได้ไกลขนาดไหน
ไม่ใช้ความพร้อมและสมบูรณ์ของร่างกายเท่านั้น ด้านจิตใจก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
กายพร้อม ใจพร้อม ลุยเลยครับเพื่อน ขอให้ทุกท่าน โชคดีประสพผลสำเร็จในการแข่งขันใน
ครั้งนี้ทุกคนครับ
เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้คงจะไม่เกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพราะระยะเวลาเหลือน้อยเกินไป
ที่จะพูดถึงการฝึกซ้อม แต่เขาใจว่าทุกท่านที่ลงสมัครคงมีความพร้อมพอสมควรกับการลงวิ่งแข่งขัน
ในครั้งนี้ แต่จะเสนอแนะการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในเรื่องดังต่อไปนี้
- การวางแผนการวิ่ง
- การทดลองวิ่งก่อนแข่งขัน พร้อมๆกับฝึกการกินอาหาร
- การเตรียมอาหารเสริม ไปไว้กินระหว่างแข่งขัน
- การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(เสื้อผ้า , รองเท้า , ถุงเท้า หมวก ผู้ช่วย)
- การพักระหว่างแข่งขัน
การวางแผนการวิ่ง
สวนพฤกษ์ฯ ถ้าจำไม่ผิด ๑ รอบระยะทาง ๘๐๐ เมตร ค่อนข้างจะเล็กเมื่อเปรียบกับกระทรวง
สาธารณสุข (๒.๔ กม.) และจตุจักร ( ๓ กม.) ผลแพ้ชนะจะรู้กันตั้งแต่ชม.ที่ ๗ อันเนื่องจากสนาม
เล็ก จะมีที่สู้กันต่อคงเป็น ลำดับที่ ๑๐ กับ ๑๑ หรือ ๕ กับ ๖ เพื่อได้รับถ้วยกับเงินรางวัล ส่วนคน
อื่นคิดว่าพอเกินระยะมาราธอน เห็นสู้ไม่ได้ก็คงจะยอม ขอเสนอแผนการวิ่งดังนี้
ถ้าคุณวิ่งความเร็วที่ ๖นาทีขึ้น ต่อ ๑ กม. มีความแข็งแกร่งระดับกลางให้วิ่งดังนี้
ให้วิ่ง ๕ รอบ พัก ๕ นาที จำนวน ๘ เซ็ต แล้วพัก ๕๐ นาที ช่วงบ่าย
ก็ วิ่ง ๕ รอบ พัก ๕ นาที่ จำนวน ๘ เซ็ต เช่นกัน (กม.ละ ๖ นาที ๕ รอบ ๒๔ นาที)
๕ รอบ = ๔ กม. วิ่ง ๘ เซ็ต = 4x8 = 32 กม.x2 (ช่วงบ่ายอีก ๘ เซ็ต) = 64 กม.
ดูเวลา
วิ่ง ๕ รอบ( กม.ละ ๖ นาที ) = ๔ กม. เวลา ๒๔ นาที x ๘ = ๑๙๒ นาที
พัก ๕ นาทีระหว่างรอบ ๗ ครั้ง = 5x7= = ๓๕ นาที
พักครี่งระยะทาง = ๕๐ นาที
วิ่งช่วงบ่าย ๕ รอบ(กม.ละ ๖ นาที) = ๔ กม. เวลา ๒๔ นาที x ๘ = ๑๙๒ นาที
พัก ๕ นาทีระหว่างรอบ ๗ ครั้ง = 5x7 = ๓๕ นาที
รวมเวลา = ๕๐๔ นาที

โดยคุณ ลุงศักดิ์ (58.9.42.61) [30 มี.ค. 2552 เวลา 21:20]
โดยคุณ ลุงศักดิ์ Mail to ลุงศักดิ์ (58.9.42.61) [30 มี.ค. 2552 เวลา 21:40] #358163 (1/65) ลุงศักดิ์'s Profile

สรุปคุณวิ่งได้ระยะ ๖๔ กม. ใช้เวลาไป ๕๐๔ นาที ยังมีเวลาเหลืออีก ๙๖ นาที (๑ ชม.กับ ๓๖ นาที)
เวลาที่เหลือเตรียมไว้สำหรับจะสู้ต่อหรือจะจบการแข่งขัน เหตุผลคือถ้าวิ่งแล้วยังมีความหมายก็สู้ต่อ
ถ้าวิ่งแล้วไม่มีผลก็ควรจะหยุด ยกเว้นคุณต้องการทำสถิติให้กับตัวเอง

ถ้าคุณเป็นนักวิ่งที่แข็งแกร่ง มีความเร็วต่ำกว่า ๖ นาทีต่อกม. ขอเสนอแผนวิ่งดังนี้
ให้วิ่ง ๑๐ รอบ พัก ๕ นาที จำนวน ๖ เซ็ต แล้วพัก ๕๐ นาทีช่วงบ่าย
ก็ วิ่ง ๑๐ รอบ พัก ๕ นาที จำนวน ๕ เซ็ต (กม.ละ ๕ นาที ๑๐ รอบ ๔๐ นาที)
๑๐ รอบ = ๘ กม. วิ่ง ๖ เซ็ต = 6x8 = 48 กม. บ่ายวิ่ง ๕ เซ็ต = 5x8 = 40 กม.
รวมระยะทาง ๔๘+ ๔๐ = ๘๘ กม.
ดูเวลา
วิ่ง ๑๐ รอบ(กม.ละ ๕ นาที) = ๘ กม. เวลา ๔๐ นาที x ๖ = ๒๔๐ นาที
พัก ๕ นาทีระหว่างเซ็ต ๕ ครั้ง = 5 x 5 = ๒๕ นาที
พักครี่งระยะทาง = ๕๐ นาที
วิ่ง ๑๐ รอบ (กม.ละ ๕ นาที) = ๘ กม. เวลา ๔๐ นาที x ๕ = ๒๐๐ นาที
พัก ๕ นาที่ระหว่างเซ็ต ๔ ครั้ง = 4 x 5 = ๒๐ นาที
รวมเวลา = ๕๓๕ นาที
สรุปคุณวิ่งได้ระยะทาง ๘๘ กม. ใช้เวลาไป ๕๓๕ นาที ยังมีเวลาเหลืออีก ๖๕ นาที ( ๑ ชม. กับ ๕ นาที)
เวลาที่เหลือเตรียมไว้สู้ต่อหรือจบการแข่ง ด้วยเหตุผลเดียวกับข้างต้น

การทดลองวิ่งก่อนแข่งขัน พร้อม ๆ กับฝึกกินอาหาร
แผนที่เราว่างไว้กับการปฏิบัติจริงจะสมบูรณ์ได้นั้นก็คือ การนำแผ่นที่ว่างไว้มาทดลองวิ่ง คุณมีเวลา
ทดลองได้ถึงสองครั้ง ( แล้ว คุณจะรู้ว่า ควรจะวิ่ง กม.ละกี่นาที เอาตัวนี้ละครับกลับไปใส่ไว้ในแผ่นเพื่อ
ใช้ในวันวิ่งจริง) ครั้งแรกในวันที่ ๔ หรือ ๕ เมษ. ๕๒ ครั้งที่ สอง วันที่ ๑๑ หรือ ๑๘ เมษ. ๕๒
(วันที่ ๑๘ เหลือเวลาก่อนแข่งขัน ๑๒ วันคิดว่าน่าจะเหมาะสม )
การทดลองวิ่งครั้งแรก ให้แบ่งวิ่งเป็น ๒ เวลา คือ เช้า กับ บ่าย ให้วิ่งตามแผ่นที่ว่างไว้ เหมือนแข่งขัน
จริง การกินน้ำก็ดี การกินอาหารเสริมก็ดี การเปลี่ยนชุด ไม่ว่าเสื้อผ้า หมวก รองเท้า ถุงเท้า ลองทำเหมือนจริง
ให้หมด ใช้เวลาในช่วงเช้า ๓ ชม. ในช่วงบ่าย ๒ ชม. เช้าเริ่ม ๖ โมงเช้า บ่ายเริ่ม บ่ายโมงตรง ขอเน้นเรื่อง
การกินอาหาร ให้ทดลองกินในช่วงระหว่างเซ็ต (พัก ๕ นาที) ให้กินน้อย ๆ ก่อนในช่วงแรก ถ้าเป็นพวกข้าว
เหนียวหรือข้าวต้มมัด ให้ทดลองกินเพียงคำสองคำก่อน แต่ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมก็ตามสะดวก แล้วสังเกต
อาการไว้ด้วย ต้องรู้สึกอิ่มอยู่ตลอด เรื่องเวลาก่อเช่นกัน ช่วงต้น ๆ วิ่งเวลาเท่าไร ช่วงปลายเวลาเท่าไร
จดบันทีกไว้
การทดลองวิ่งครั้งที่สอง นอกจากเตรียมเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนครั้งแรกแล้ว ครั้งนี้ให้เตรียมเสื่อหรือผ้า
ขาวม้าไปไว้เตรียมปูนอน เพราะครั้งนี้ จะวิ่ง ๓ ช่วง เช้าเริ่ม ๖ โมงเช้า ถึง ๘ โมงเช้า ๒ ชม. พัก เริ่ม ๑๐
โมงเช้า ถึง เทียง พัก บ่าย เริ่ม บ่ายโมง ถึง บ่ายสามโมงเย็น การวิ่งครั้งนี้จะใกล้เคียงวันแข่งขันมากที่สุด
การกินอาหาร การจับเวลาก็ดี ระยะทางที่ได้ก็ดี จะใกล้เคียงวันแข่งขันมาก ถ้าคุณผ่านวันนี้ไปได้อย่าง
ปลอดโปร่ง ไม่มีอาการปวดเมื่อยมากนัก (พักวันสองวันก็จะเป็นปกติ) คุณมั่นใจได้เลยสำหรับมือระดับ
กลางคุณผ่านสบาย ๆ ทั้งระยะทาง และเวลา คุณทำได้ดีแน่ ๆ สำหรับผู้ที่มีความแข็งแกร่ง คุณมีลุ้นถ้วย
และเงินรางวัล
การเตรียมอาหารเสริม และอุปกรณ์การต่าง ๆ ไปในวันแข่งขันโดยคุณ ลุงศักดิ์ Mail to ลุงศักดิ์ (58.9.42.61) [30 มี.ค. 2552 เวลา 21:44] #358176 (2/65) ลุงศักดิ์'s Profile

ทั้งสองอย่างขอพูดไปพร้อม ๆ กัน อาหารเสริม น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ประเภทเพลาเวอร์เจน แบรนด์
กรูโคส ควรหากระติกน้ำแข็งเล็ก ๆ ไปใส่ (เพื่อแช่ให้เย็น) รองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้า เครื่องป้องกันความร้อน
ควรเตรียมไปให้พร้อม ขอเน้นเรื่องความร้อน ตัวนี้จะเป็นตัวทำลายพละกำลัง ความพร้อม กำลังใจ
ถ้าเราเตรียมพร้อมไปไม่ดี แดดร้อนๆโดยเฉพาะตั้งแต่เวลา สิบโมงเช้าจนถึง บ่ายสี่โมงเย็น จะเป็นปัญหา
และอุปสรรคกับเราเป็นอย่างมาก พูดมาถึงตรงนี้ขอแนะนำให้เพื่อนนักวิ่ง เตรียมกระติกน้ำแข็งเพิ่มอีก
หนึ่งใบ และผ้าขนหนูเล็ก ๆ หลาย ๆ ผืน เวลาพัก ๕ นาที นั่งยกขาสูง ให้ผู้ช่วยของเราเอาผ้าขนหนู
ที่แช่เย็นไว้เช็ดตามน่องและขาให้ทั่ว หรือจะใช้ผ้าเย็นหุ้มขาไว้ได้ก็จะดีมาก เวลาออกวิ่งตั้งแต่เริ่มรู้สึก
ว่าร้อนให้เอาผ้าขนหนูเล็ก ๆ บิดน้ำพอหมาด คลุมบนหัวแล้วใส่หมวกครอบทับ ให้เปลี่ยนบ่อย ๆ เมื่อรู้
สึกว่าร้อน โดยเฉพาะใกล้เที่ยงและช่วงบ่าย
ขอเน้น การวิ่ง(เวลา) การกิน ขอให้ปฏิบัติให้เหมือนกับการฝึกซ้อมในครั้งที่สองให้มากที่สุด ในการ
วิ่งช่วงแรก ๆ จนถึงบ่าย ไม่ต้องไปสนใจคู่แข็งขัน เมื่อเราสามารถวิ่งได้ตามเป้าที่เราว่างไว้แล้ว ตอนนี้ละ
ให้ผู้ช่วยเราไปสำรวจดูว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไร พอจะสู้เข้าได้หรือไม่ หรืออยู่ในตำแหน่งที่จะต้องวิ่ง
ต่อไปจนจบการแข่งขัน ค่อยมาว่ากันในช่วงบ่าย เพื่อดูกำลังของเราเองว่ายังแข็งแรง สามารถไปได้ต่ออีกนานแค่ไหน เรายังมีเวลาเผื่อไว้วิ่งอีกเป็นชั่วโมง เราสามารถจะคำนวณได้ว่า จากตรงนี้จนจบการแข็งขัน จะสามารถวิ่งไปได้อีกกี่กิโล ซึ่งตรงนี้พอใกล้ ๆ จะจบการแข่งขัน เราสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน
การพักระหว่างแข่งขัน( ๕๐ นาที)
ให้รีบกินแล้วนอนพักทันที ไม่ต้องเดิน พยายามหลีกเลียงการพูดคุย ขณะนอนให้ผู้ช่วย
บีบนวดหรือใช้ผ้าเย็นเช็ดไปตามตัวและแขนขา อย่าลืมให้ผู้ช่วยปลุกก่อนเวลาสักเล็กน้อยเรา
จะได้มีเวลายืดเหยียดก่อนที่จะออกไปวิ่งต่อไป
ที่สำคัญที่สุดอย่างลืมสังเกตอาการทุกส่วนของร่างกาย ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ถ้าเห็นว่า
มันไม่ธรรมดา มาแปลก ๆ ให้หยุดดูอาการก่อน ถ้าเห็นว่ายิ่งฝืนอาการยิ่งหนักขึ้น ๆ ขอให้
หยุดการแข่งขันไว้เพียงเท่านั้น ได้ไม่คุมเสีย ถ้าเรายังวิ่งได้เรายังมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอ
ขอให้เพื่อนนักวิ่ง มีความสุขและสนุก กับการแข่งขันอัลตร้ามาราธอนในครั้งนี้

สวัสดีครับโดยคุณ ปัถย์ Mail to ปัถย์ (125.24.190.214) [30 มี.ค. 2552 เวลา 21:47] #358185 (3/65) ปัถย์'s Profile

ขอบพระคุณ..ลุงศักดิ์ อย่างสูงคะโดยคุณ fatboyslim Mail to fatboyslim (58.8.61.101) [30 มี.ค. 2552 เวลา 22:37] #358216 (4/65) fatboyslim's Profile

ขอขคุณครับโดยคุณ ลุงศักดิ์ Mail to ลุงศักดิ์ (58.9.51.69) [30 มี.ค. 2552 เวลา 22:44] #358223 (5/65) ลุงศักดิ์'s Profile

ลุงเขียนจากประสพการณ์ตรง จากการวิ่ง อัลตร้ามาราธอน ที่สวนจตุจักร
เมือเดือน กันยายน และแบรค์อัลตร้ามาราธอน ที่กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเดือน ตุลาคม ปีที่แล้ว เอาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ลุงได้ประสพมาปรับ
ปรุงแก้ไข
การวิ่งอัลตร้ามาราธอน จะวิ่งเร็วเหมือนกับการวิ่งมาราธอนไม่ได้
เหตุผลเพราะระยะทางมันไกลกว่ากันมาก ส่วนจะวิ่งช้าก็ไม่ไหว จะไม่
ได้ระยะทาง แถมแข็งขาเส้นสายจะแข็งและตึงไปหมดจนวิ่งไม่ออก
ทางที่ดีที่สุดคือการวิ่งตามแผนที่ได้วางไว้ และแผนนั้นควรจะทด
ลองวิ่งดูก่อนแล้ว ส่วนผลการแพ้ชนะไว้ค่อยว่ากันตอนชั่วโมงท้ายๆ
ขอเพื่อนๆ วิ่งอย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย วิ่งเป็นวิ่ง พักเป็นพัก
แล้วการวิ่งวันนั้นผลที่ออกมาจะดีกว่าที่เราคิดไว้มากโดยคุณ ชายน้อย Mail to ชายน้อย (124.120.17.192) [31 มี.ค. 2552 เวลา 00:09] #358316 (6/65) ชายน้อย's Profile

ขอบคุณครับ ลุงศํกดิ์โดยคุณ ต้น นราธิวาส Mail to ต้น นราธิวาส (118.173.208.11) [31 มี.ค. 2552 เวลา 00:13] #358320 (7/65) ต้น นราธิวาส's Profile

ขอบคุณครับ ลุงศักดิ์โดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.141.150) [31 มี.ค. 2552 เวลา 00:19] #358326 (8/65) สมปอง-นัยเนตร's Profile

ขอบคุณค่ะคุณลุงศัดิ์โดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.177.237) [31 มี.ค. 2552 เวลา 09:20] #358420 (9/65)

ขอบคุณมากๆค่ะ คุณลุงศักดิ์

จะเอามาปรับให้เข้ากับความสามารถของตนเอง
ที่มีอยู่เท่าหางอึ่งค่ะโดยคุณ พี่เอก (125.24.116.14) [31 มี.ค. 2552 เวลา 09:41] #358424 (10/65)

ขอบคุณมากครับลุงศักดิ์โดยคุณ หมอหมง (58.9.215.183) [31 มี.ค. 2552 เวลา 10:49] #358440 (11/65)ข อ บ พ ระ คุ ณ ครับ ....." ลุงศักดิ์ "โดยคุณ coco (119.31.48.249) [31 มี.ค. 2552 เวลา 10:54] #358445 (12/65)

ขอบคุณครับลุงศักดิ์


ไปตายเอาดาบหน้าแระ...........เอิ๊กๆโดยคุณ นวน.ปัตตานี Mail to นวน.ปัตตานี (202.12.118.61) [31 มี.ค. 2552 เวลา 10:59] #358447 (13/65) นวน.ปัตตานี's Profile นวน.ปัตตานี

ขอเข้ามาขอบคุณ คุณครูครับ

แม้ไม่ได้ไป แต่เนื้อหา สาระ มีประโยชน์มากๆครับโดยคุณ coco (119.31.48.249) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:03] #358449 (14/65)

หุหุหุ...............อ่านแล้วยิ่ง.........งงง.................เอาเป็นว่าพักสามเวลาแล้วกันอ่านแล้วก็เป็นความรู้นะครับ..................โดยคุณ กฤตย์ (117.47.92.106) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:18] #358459 (15/65)

น้าแพท

ลุงว่าน่าตรึงกระทู้นี้ไปไว้ใกล้ๆกับกระทู้อุลตร้าของลุงนะ
112084

จนกว่าการแข่งขันอุลตร้าจะจบสิ้นค่อยถอนออกโดยคุณ นวน.ปัตตานี Mail to นวน.ปัตตานี (202.12.118.61) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:19] #358461 (16/65) นวน.ปัตตานี's Profile นวน.ปัตตานี

"หุหหุหุ.............อ่านแล้ว งง ..................."


งง...........แล้วไปหรือน่ะเรา .................

วิ่งๆ พักๆ พักๆ แล้ววิ่ง ทำ งง..............น้องไมค์โดยคุณ coco (119.31.48.249) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:41] #358477 (17/65)

ไปครับพี่นวน................. ................................โดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.177.237) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:41] #358478 (18/65)

เรียน คุณลุงศักดิ์ คะ

ษรอยากจะคุยมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้คุยสีกที เก็บไว้นาน อัดอั้นตันใจ
ไม่รู้จะระบายกับใคร ระบายตรงนี้แล้วกันนะคะ

เพื่อนๆเคยสังเกตมั๊ยคะ คุณลุงศักดิ์เขียนบทความให้พวกเราได้อ่านกัน ท่านพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยเสมอ ขอบคุณมากๆ ที่โชว์ตรงนี้ให้ลูกหลานได้เห็น

ว่าไงคะ ลูกหลาน ยังจำกันได้หรือเปล่า เขียนกันบ้างหรือเปล่า ตัวเลข ไทยนะ

เดี๋ยว ชบา ขอไปหัดเขียนก่อนนะคะ

อันนี้นอกเรื่องนะ อย่าว่ากันโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.177.237) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:48] #358480 (19/65)

อ้อ...คุณลุงศักดิ์ ขา
อย่าตอบมานะคะว่า

"ก็ คีย์บอร์ด ลุง พิมพ์ได้แต่ตัวเลขไทยน่ะ"

แป่วววววววววว............ จบข่าวเที่ยงโดยคุณ นวน.ปัตตานี Mail to นวน.ปัตตานี (202.12.118.61) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:51] #358482 (20/65) นวน.ปัตตานี's Profile นวน.ปัตตานีกวนจนได้น่ะเรา คุณษรโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.177.237) [31 มี.ค. 2552 เวลา 11:56] #358487 (21/65)

ไม่ได้กวน พูดเรื่องจริงนะ

เขียนเป็นแล้วโดยคุณ coco (119.31.44.148) [31 มี.ค. 2552 เวลา 12:07] #358492 (22/65)

ช่ายๆๆๆพี่นวน""โดยคุณ coco (119.31.44.148) [31 มี.ค. 2552 เวลา 12:09] #358494 (23/65)

อย่าบอกนะว่าเพิ่งจาเขียนเป็นก่อนสาวๆ................คริคริโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.177.237) [31 มี.ค. 2552 เวลา 12:11] #358495 (24/65)

ไปแล้ว 2 รุม 1 สู้ไม่ได้ ....

คุณ ลุงศักดิ์ คะ ช่วยด้วย ลูกศิษย์ครูรงแกหนู พร้อมกับ เด็กแถวๆนี้โดยคุณ นวน.ปัตตานี (202.12.118.61) [31 มี.ค. 2552 เวลา 12:48] #358508 (25/65)

ผมยังไม่ได้ส่ากะไรเลย

ร้อนตัวไปใย ระดับผมไม่ชอบรุมใคร 1 ต่อ 1

ตัวต่อตัว ครับ สู้ได้ คือ สู้ สู้ไม่ได้ ขอยอมแพ้ครับ

มีงี้ด้วย ฟ้องครู ป่านนี้ครูทรงศักดิ นั่งยิ้มแก้มตุ้ย แล้วมั้งโดยคุณ รุจน์ (124.120.13.169) [31 มี.ค. 2552 เวลา 17:59] #358564 (26/65)

ขอบพระคุณ คุณลุงศักดิ์มากๆครับ

ขออนุญาตินำบทความที่มีสาระประโยชน์ไปเผยแพร่ต่อครับ..

จะนำไปprint แล้วไปติดที่บอร์ดของชมรมครับ

ขอบพระคุณอีกครั้งครับ...โดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.107.81) [31 มี.ค. 2552 เวลา 20:25] #358580 (27/65) สมปอง-นัยเนตร's Profile

โดยคุณ รุจน์ (124.120.13.169) [31 มี.ค. 2552 เวลา 17:59] #358564 (26/26)

ขอบพระคุณ คุณลุงศักดิ์มากๆครับ

ขออนุญาตินำบทความที่มีสาระประโยชน์ไปเผยแพร่ต่อครับ..

จะนำไปprint แล้วไปติดที่บอร์ดของชมรมครับ

ขอบพระคุณอีกครั้งครับ...


ต้องรอให้คุณลุงศักดิ์มาอนุญาติก่อนน่ะ

ถึงจะนำไปปริ้นได้..
โดยคุณ ลุงศักดิ์ Mail to ลุงศักดิ์ (58.9.46.112) [31 มี.ค. 2552 เวลา 21:09] #358583 (28/65) ลุงศักดิ์'s Profile

ตอบคุณเนเน่ และคุณรุจน์

ไม่ต้องรอให้อนุญาตหลอกครับ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักวิ่ง
เชิญเลยครับ นี้เป็นจุดประสงค์หลักของผมอยู่แล้ว รู้อะไรถ้าเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมจะไม่เก็บไว้คนเดียวเป็นอันขาด

อย่างที่คุณนวลว่า ผมก็ได้แต่นั่ง และ จริง ๆโดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.107.81) [31 มี.ค. 2552 เวลา 22:07] #358597 (29/65) สมปอง-นัยเนตร's Profile

เนเน่แกล้งแหย่ลูกรุจน์ค่ะคุณลุงศักดิ์

ป่านนี้ลุกรุจน์คงปริ้นไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ..
โดยคุณ ต้น นราธิวาส Mail to ต้น นราธิวาส (118.173.207.122) [31 มี.ค. 2552 เวลา 22:40] #358633 (30/65) ต้น นราธิวาส's Profile

ลุงศักดิ์ใจดีอยู่แล้วครับพี่น้องโดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.107.81) [31 มี.ค. 2552 เวลา 23:05] #358648 (31/65) สมปอง-นัยเนตร's Profile

คุยอยู่กับพี่เนเน่ ทำไมถึงกล่าวถึง พี่น้องล่ะค่ะคุณต้น..
โดยคุณ ปัถย์ Mail to ปัถย์ (125.24.189.152) [31 มี.ค. 2552 เวลา 23:25] #358674 (32/65) ปัถย์'s Profile


Are you Ready ?โดยคุณ รุจน์ (124.121.248.133) [01 เม.ย. 2552 เวลา 13:55] #358823 (33/65)พร้อม..โดยคุณ kณรงค์ (125.24.234.224) [01 เม.ย. 2552 เวลา 16:56] #358878 (34/65)

อยากลงวิ่งเหมือนกัน แต่ไม่มีเวลาซ้อมยาวๆๆ เลย รอตัดสินใจอยู่
โดยคุณ ต้น นราธิวาส Mail to ต้น นราธิวาส (118.173.209.39) [01 เม.ย. 2552 เวลา 21:11] #358912 (35/65) ต้น นราธิวาส's Profile

ผมผิดไปแล้ว ต้องขอโทษคุณเนเน่ด้วยครับ

มันลืมตัวครับโดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.161.94) [01 เม.ย. 2552 เวลา 22:32] #358936 (36/65) สมปอง-นัยเนตร's Profileลืมตัวไม่เป็นไรค่ะคุณต้น..

อย่าลืม..ลืมตา...ก็แล้วกันค่ะ คริ คริ
โดยคุณ ต้น นราธิวาส Mail to ต้น นราธิวาส (118.173.209.39) [01 เม.ย. 2552 เวลา 23:16] #358949 (37/65) ต้น นราธิวาส's Profile
โดยคุณ tweesak sp99 (203.131.217.37) [03 เม.ย. 2552 เวลา 00:21] #359470 (38/65)

ขอบพระตุณลุงศักดิ์มากที่ให้คำแนะนำดีๆสำหรับขาอัลตร้ามาราธอนทั้งหลาย พวกเราชาวสวนพฤกษ์99 พร้อมแล้วสำหรับการรอต้อนรับพวกท่าน ท่านพร้อมหรือยังโดยคุณ นักวิ่งหน้าใหม่ (61.91.161.43) [08 เม.ย. 2552 เวลา 22:55] #361406 (39/65)

ถ้าเดินตลอด 10 ชม. จะผิดกติกาหรือไม่โดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.179.154) [09 เม.ย. 2552 เวลา 16:15] #361771 (40/65)

เอ๊ะ...จะผิดมั๊ยคะ คุณลุงศักดิ์โดยคุณ ลุงศักดิ์ Mail to ลุงศักดิ์ (58.9.47.202) [11 เม.ย. 2552 เวลา 21:10] #362287 (41/65) ลุงศักดิ์'s Profile

เดินนั้นไม่ผิดกติกาหลอกครับ

แต่จะเดินได้สักกี่กิโล ถ้าไม่ฝึกเดินไว้ก่อน รับรองไม่เกินสิบกิโล
ใต้ฝาเท้าพองแน่ ๆ
ทุกอย่างจะต้องฝึกก่อนเสมอ ถ้าไม่ได้ฝึกก็ทำเท่าที่ทำได้ อย่าฝืน
ได้ไม่คุ้ม กับเสีย

วันนี้ลุงไปวิ่งที่สุโขทัยมา เจอกับลุงกฤตย์ด้วยดีใจมาก แต่ไม่ได้พูด
คุยกัน แก่ทักลุงจากด้านหลัง แล้ววิ่งตีเสมอขึ้นมา ลุงสวัสดีตอบและบอก
แก่ว่าให้แซงผ่านไปเลย เพราะสเต็ปการวิ่งของแก่เร็วกว่าลุง เข้าเส้นชัย
แล้ว การลงทะเบียนรับเงินรับถ้วยช้ามากเข้าแถวรอกันยาวเหยียด เลย
หมดโอกาสที่จะได้พูดคุยกันโดยคุณ จือ (118.173.90.112) [25 เม.ย. 2552 เวลา 19:46] #367705 (42/65)

ปาด ..เข้ามาอ่าน ไม่รู้ ..ลุงศักดิ์ กับ ลุง กฤตย์ เสือป่า กับ สิงห์ เปลี่ยว
นักวิ่งกระจาย ..หาย แบบล่องหน ...ไปเร็ว มาเร็ว ....เก่งไม่กลัว ...
กลัว .ความ .บิ๊ก...เก๋า จริงนะ ขอบอกโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (202.57.179.154) [27 เม.ย. 2552 เวลา 21:12] #368080 (43/65)

คุณ ลุงศักดิ์ หายไปไหนคะเนี่ย ...สงสัยยังเพลินอยู่กับสงกรานต์ แหงๆ เลย

......พี่จือ จ้า.....มาวิ่งด้วยกันสิ อย่าใจแข็งนักเลย แต่ไม่ทันแล้วล่ะ ไว้ปีหน้าแล้วกัน นะพี่โดยคุณ ทีมงานแพทรันนิ่ง (58.8.189.190) [23 มี.ค. 2553 เวลา 00:53] #485200 (44/65) ทีมงานแพทรันนิ่ง's Profile http://www.patrunning.com

ขอบคุณครับโดยคุณ tweesak sp99 Mail to tweesak sp99 (58.8.15.131) [23 มี.ค. 2553 เวลา 10:35] #485467 (45/65) tweesak sp99's Profile

บทความในกระทู้นี้ของลุงศักดิ์
ยังมีมนต์ขลังอยู่เสมอ
เมื่อถึงกาลเวลา....อัลตร้ามาราธอน

ขอขอบคุณ....ทีมงวนแพทรันนิ่ง
ที่นำกระทู้นี้มาให้อ่านอีกครั้งโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (58.8.10.11) [23 มี.ค. 2553 เวลา 10:41] #485472 (46/65)

คิดถึงลุงศักดิ์ค่ะ
ปีนี้ลุงมาอีกนะโดยคุณ tweesak sp99 Mail to tweesak sp99 (58.8.15.131) [23 มี.ค. 2553 เวลา 10:59] #485478 (47/65) tweesak sp99's Profile

อ้อนลุงศักดิ์อีกแล้ว.....
....จะหลอกใช้บริการลุงศักดิื์อีกน่ะซิโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (58.8.10.11) [23 มี.ค. 2553 เวลา 11:02] #485481 (48/65)

นิ๊ดหนึ่งค่ะ ....แหม ..ท่านประธานก็

เมื่อวานเห็นข้างหลัง เกือบแกล้ง กระชากกระเป๋าแล้วนะ.....แต่เกรงใจ กลัววิ่งตกคลองแสนแสบโดยคุณ ป (125.27.193.177) [23 มี.ค. 2553 เวลา 12:29] #485590 (49/65)

ขอบคุณค่ะลุงศักดิ์มีประโยชน์มากค่ะโดยคุณ ุรุจน์ (124.120.3.5) [24 มี.ค. 2553 เวลา 09:38] #486177 (50/65)

โดยคุณ ษร สนามศุภฯ (58.8.10.11) [23 มี.ค. 2553 เวลา 11:02] #485481 (48/49)

นิ๊ดหนึ่งค่ะ ....แหม ..ท่านประธานก็

เมื่อวานเห็นข้างหลัง เกือบแกล้ง กระชากกระเป๋าแล้วนะ.....แต่เกรงใจ กลัววิ่งตกคลองแสนแสบ


โดยคุณ ษร สนามศุภฯ (58.8.17.56) [24 มี.ค. 2553 เวลา 11:20] #486247 (51/65)

หัวเราะผู้หลักผู้ใหญ่
เดี๋ยวโดนหรอก เน๊อะ ท่านประธาน เน๊อะ

ตกลงลุงศักดิ์จะมามั๊ยเนี่ยโดยคุณ สมปอง-นัยเนตร Mail to สมปอง-นัยเนตร (125.24.129.81) [24 มี.ค. 2553 เวลา 11:50] #486326 (52/65) สมปอง-นัยเนตร's Profile

ช่ายๆๆๆ

ตกลงคุณลุงศักดิ์จะมาป่าวคะ
โดยคุณ Gibby Mail to Gibby (72.37.171.20) [24 มี.ค. 2553 เวลา 19:17] #486592 (53/65) Gibby's Profile

เพิ่งได้เข้ามาอ่านครับ ผ่านตามาหลายเพลา...แต่ไม่ได้อ่านสักที

ขอขอบคุณลุงศักดิ์มากๆ ครับ

๑..๒..๓..๔..๕..๖..๗..๘..๙..๐ เขียนเลขไทยเป็นเหมือนกันนะครับโดยคุณ นวน.ปัตตานี Mail to นวน.ปัตตานี (202.12.118.61) [30 มี.ค. 2553 เวลา 14:39] #488601 (54/65) นวน.ปัตตานี's Profile นวน.ปัตตานี

เข้ามาอ่านเฉยๆ เพราะปีที่แล้วหลอกได้หลายคน มาเสียท่าตอนที่ปีนต้นไม้

ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งขัน ของเอาใจช่วยเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ

สำหรับลุงศักดิ์ ข่าวของลุงค่อนข้างเงียบมากๆ ซุ่มฟิตซ้อมเพื่อถ้วยมาราธอนที่

หาดใหญ่หรือเปล่าครับครูโดยคุณ tweesak sp99 Mail to tweesak sp99 (125.24.192.109) [14 เม.ย. 2553 เวลา 10:11] #492856 (55/65) tweesak sp99's Profile

ไม่รู้ปีนี้ลุงศักดิ์จะมีเวลานวดให้นักวิ่งเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า
โดยคุณ เด็กๆ (58.11.66.67) [29 เม.ย. 2553 เวลา 20:03] #495965 (56/65)

เป็นผมนะหมดตั้งแต่4ชั่วโมงแล้วนะแรงนะโดยคุณ กฤตย์ (203.146.94.141) [18 มี.ค. 2554 เวลา 15:15] #589049 (57/65)

พบเห็นลุงศักดิ์ตอนนี้เป็นนักจักรยานทางไกลไปแล้ว
ไม่รู้ว่า แกยังวิ่งอยู่หรือเปล่าโดยคุณ ck (58.11.3.40) [18 มี.ค. 2554 เวลา 22:35] #589134 (58/65)

สุดยอดเลยครับ ทุกท่านที่จะลงอัลตร้ามาราธอน ผมเองยังด้อยประสบการณ์และการฝึกซ้อม ยังไงก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้ และอย่าได้บาดเจ็บด้วยครับโดยคุณ ษร สนามศุภฯ (180.183.140.12) [23 มี.ค. 2554 เวลา 21:35] #590113 (59/65)

คิดถึงลุงศักดิ์จัง
ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าลุงไปปั่นจักรยาน

เดี๋ยวปีนี้ ษร จะนวดแทนลุงเอง

นวดน้ำมัน คลายเส้น เอ็นยึด กล้ามเนื้อตึง ษรช่วยได้ค่ะโดยคุณ หมอหมง Mail to หมอหมง (115.87.182.185) [24 มี.ค. 2554 เวลา 17:19] #590321 (60/65) หมอหมง's Profile
โดยคุณ คุณโต Mail to คุณโต (124.120.140.211) [25 มี.ค. 2554 เวลา 07:41] #590435 (61/65) คุณโต's Profile

ขอบคุณครับ ลุงศักดิ์โดยคุณ คุณอ๊อด นักวิ่งหน้าใหม่ (27.130.29.139) [29 มี.ค. 2554 เวลา 22:13] #592126 (62/65)

ขอขอบคุณครับ ลุงศักดิ์ ยิ่งอ่านดี ขยันฝึกซ้อมดีโดยคุณ คนใจดี Mail to คนใจดี (192.168.0.27) [31 มี.ค. 2554 เวลา 13:18] #592418 (63/65) คนใจดี's Profile

ขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์....ที่ต้องแลกมาด้วยหัวใจล้วนๆ

...........จะเดินตามรอยทุกๆที่ๆเข้าถึงสุขภาพแท้.........................

.............แม้จะลำบาก...... ห้ามลอง..... แต่มองข้ามไม่ได้.........ว่าวันนั้นจะเป็นเช่นไร...?

...ไม่อยากเก่งเกินใคร...แค่..อยากสู้...ด้วยหัวใจของตัวเอง...
เคารพทุกความคิดเห็น...แล้วพบกันครับ ..

บนทางเดินชีวิต.....ไม่มีสิ่งในได้มาง่ายดาย...... สัทธา..ไม่เคยท้อโดยคุณ ภาคภูมิ Mail to ภาคภูมิ (49.49.130.138) [28 ส.ค. 2554 เวลา 12:49] #630352 (64/65) ภาคภูมิ's Profile

ขอบคุณครับคุณลุงศักดิ์Error5