ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ชมภาพ...งานวิ่ง หลวงปู่โตมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชุดที่ 1 (ผู้รับรางวัล)จ่ายุทธ..ยอดโฆษกงานวิ่งของเมืองไทย....

น้า PAT's Profile โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 20:58]
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:02] #21429 (1/49) น้า PAT's Profileมินิ หญิง รุ่นทั่วไป

อันดับ 1 ด.ญ. นงค์ลักษณ์ ในกระโทก ร.ส.2 เวลา 53.13
อันดับ 2 น.ส. พรมทอง เลาขุนทด วิ่งสุขภาพท่านขุนทด เวลา 53.31
อันดับ 3 น.ส. ปัทมา ขุนโยธา ร.ส.2 เวลา 55.28
อันดับ 4 น.ส. ประนอม พรมพันธ์ใจ อิสระ เวลา 1.31.34โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:14] #21430 (2/49) น้า PAT's Profileมินิ หญิง ไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1 ด.ญ. เยาวภา ธงอาสา ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 48.04
อันดับ 2 ด.ญ. วรรณวิภา จงชมผา วิ่งเพื่อสุขภาพกาฬสินธ์ เวลา 49.55
อันดับ 3 ด.ญ. แสงระวี เผื่อนพงศ์ สวนน้ำบุงตาหลั่ว เวลา 49.58
อันดับ 4 ด.ญ. กรรณิการ์ ลับสันเทียะ ร.ร. บ้านห้วยลุง เวลา 52.05
อันดับ 5 ด.ญ. สายใจ จันทสิทธิ์ ร.ร. บ้านห้วยลุง เวลา 52.15
อันดับ 6 ด.ญ. อุไรวรรณ อยู่บุรี ร.ร. บ้านห้วยลุง เวลา 52.39
อันดับ 7 ด.ญ. ดวงตา กมลวิบูลย์ วิ่งเพื่อสุขภาพกาฬสินธ์ เวลา 55.07
อันดับ 8 ด.ญ. ขนิษฐา เสือสูงเนิน ร.ร. พิทยาคม เวลา 1.01.24
อันดับ 9 ด.ญ. พิมพ์วิภา ชำนิสูงเนิน ร.ร. บ้านห้วยลุง เวลา 1.02.55
อันดับ 10 ด.ญ. เรวดี แก้วกระโทก ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 1.02.57โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:18] #21432 (3/49) น้า PAT's Profileมินิ หญิง 16-19 ปี

อันดับ 1 น.ส. ขวัญดาว ภูชื่นศรี ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 48.12
อันดับ 2 น.ส. ดวงฤทัย วรรณพงษ์ ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 1.01.20
อันดับ 3 น.ส. สิริพงษ์ ดงงาม วังราง เวลา 1.10.00
อันดับ 4 น.ส. สุพัตรา ประจิตต์ เทคนิคหลวงพ่อคูณ เวลา 1.18.32


โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:27] #21433 (4/49) น้า PAT's Profileมินิ หญิง 30 - 39 ปี

อันดับ 1 ประทุม ศรีทา ปูนซิเมนต์นครหลวง เวลา 59.09
อันดับ 2 วันเพ็ญ แก้วกาหลง วิ่งเพื่อสุขภาพกาฬสินธ์ เวลา 1.00.19
อันดับ 3 พยอม งูพิมาย ทัณฑสถานหญิงคลองไผ่ เวลา 1.01.45
อันดับ 4 มนิวรรณ อัชนก้านดง ขอนแก่น เวลา 1.08.12
อันดับ 5 อนงค์ ภักดีนอก สวนน้ำบุงตาหลั่ว เวลา 1.08.54
อันดับ 6 เรณู วิเชียรดี ร.ร. วังรางพิทยาคม เวลา 1.12.54
อันดับ 7 อนงค์ ใจเย็น แพทรันนิ่ง เวลา 1.13.26
อันดับ 8 เพ็ญพร เสถียรขันธ์ อิสระ เวลา 1.14.05
อันดับ 9 ประภาพร มลศักดิ์ วิ่งปากช่อง เวลา 1.34.55
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:33] #21434 (5/49) น้า PAT's Profile
มินิ หญิง 40 - 49 ปี

อันดับ 1 บุญชู นาวกสมบูรณ์ วิ่งด่านขุนทด เวลา 50.57
อันดับ 2 จิติตมา ขำเดช ปูนซิเมนต์นครหลวง เวลา 56.28
อันดับ 3 วงเดือน แดนไธสง แหลมทอง เวลา 57.04
อันดับ 4 นงลักษณ์ ตะน่าย วิ่งด่านขุนทด เวลา 58.17
อันดับ 5 อาภรณ์ ศาสตร์สูงเนิน สพท.นม.3 ปักธงชัย เวลา 59.11
อันดับ 6 เนตร เฉียงคาน แหลมทอง เวลา 1.05.58
อันดับ 7 วิจิตรา โรจฯกุลพานิชกุล วิ่งปากช่อง เวลา 1.06.19

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:41] #21435 (6/49) น้า PAT's Profileมินิ หญิง 50 ปีขึ้นไป

อันดับ 1 ทองศรี บริสัย สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 54.59
อันดับ 2 กมลวรรณ ศรีชุมแสง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.02.47
อันดับ 3 สุภาพร พรมวิชัย กฟผ.อุบลรัตน์ เวลา 1.07.25
อันดับ 4 ศันสนีย์ สดศรี ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.10.39
อันดับ 5 เฮีย โรจน์อารีย์ วิ่งปากช่อง เวลา 1.11.26
อันดับ 6 อัมพร พรมมา แหลมทอง เวลา 1.15.11
อันดับ 7 ดารณี โรจน์อารีย์ สนามไชย เวลา 1.15.46
อันดับ 8 พิศมัย แพทย์สูงเนิน จอหอ เวลา 1.20.40
อันดับ 9 สมจิตต์ เครือวงศ์ กิ๊กก๊อก เวลา 1.26.58
อันดับ 10 สุวิมล โชติกุล กิ๊กก๊อก เวลา 1.32.10


โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:47] #21436 (7/49) น้า PAT's Profileมินิ ชาย ทั่วไป

อันดับ 1 ธวัชชัย รวมธรรม ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 40.29
อันดับ 2 ประวิทย์ วงษ์พินิจ แต้จิ๋ว เวลา 40.43
อันดับ 3 ปกรณ์ ปาลีนิเวศ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 45.57
อันดับ 4 พิเชษฐ์ นันติแก้ว วิ่งปากช่อง เวลา 46.13
อันดับ 5 โสภา บัณฑิตเสน วิ่งกาฬสินธ์ เวลา 47.07
อันดับ 6 วัชรา สุระรังสิต สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 47.32
อันดับ 7 เอกสิทธิ กลิ่นชูกร จ๊อคแอนด์จอยด์ เวลา 49.51
อันดับ 8 สาธิต จิมป์วรรณธนะ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 58.15
อันดับ 9 ก้องเกียรติ ไกรหาญ หงษ์เหิร เวลา 1.05.57

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 21:55] #21437 (8/49) น้า PAT's Profileมินิ ชาย ไม่เกิน 15 ปี

อันดับ 1 วัฒนา ปาปะจีย์ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 43.51
อันดับ 2 นฤเบศ มุขเสน ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 44.04
อันดับ 3 ดลเดช หาญกล้า ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 44.50
อันดับ 4 สุวรรณ จอมสุนีย์ ร.ร. กุดขมิ้น เวลา 45.56
อันดับ 5 เกรียงไกร ทุ่งกระโทก สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 47.42
อันดับ 6 อนิรุต ตานา ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 49.00
อันดับ 7 อัครพงษ์ ตู้หงษา พิทักษ์สุขภาพแก่งค้อ เวลา 49.50
อันดับ 8 ดอกรักษ์ พาบุตรดา วิ่งกาฬสินธ์ เวลา 51.00
อันดับ 9 สุรศักดิ์ พุทธชาติ ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 52.14
อันดับ 10 ทรงพล ท้าวนอก ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 53.13
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:03] #21440 (9/49) น้า PAT's Profile

มินิ ชาย 16 - 29 ปี

อันดับ 1 วานิชย์ นนทะนำ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 42.31
อันดับ 2 ธงชัย ทองดีมาก ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 45.14
อันดับ 3 ยงยุทธ โพธิ์ชัยแสน วิ่งกาฬสินธ์ เวลา 42.54
อันดับ 4 กิรัชสิทธิ์ ทองดีนอก ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 49.55
อันดับ 5 อโนเชาว์ แท่นพุดซา ร.ร. สุรนารี เวลา 50.18
อันดับ 6 จิรายุทธ ทูลพุทรา ขอนแก่น เวลา 52.43
อันดับ 7 ธรรมศาสตร์ หงขุนทด เทคนิคหลวงพ่อคูณ เวลา 52.51
อันดับ 8 ธงไชย บะปะตัง ร.ร. สีคิ้ว เวลา 54.46
อันดับ 9 กฤษณะ กอบวิทยา ร.ร. สีคิ้ว เวลา 58.40
อันดับ 10 บริรักษ์ บุญสูงเนิน ร.ร. ราสีมาวิทยาลัย เวลา 1.02.52
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:10] #21443 (10/49) น้า PAT's Profile
มินิ ชาย 30 - 39 ปี

อันดับ 1 ทัศนัย พิบูลย์สวัสดิ์ ดอกบัวคู่ เวลา 44.38
อันดับ 2 ประสาน ศรีจเบก ร.พ. มหาราช เวลา 45.34
อันดับ 3 จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง รวมมิตรรันเนอร์ เวลา 47.21
อันดับ 4 ณัฐพล อาริโย ตะกั่วป่า 2000 เวลา 48.58
อันดับ 5 ทรงศรี ศรีทา ปูนซิเมนต์นครหลวง เวลา 49.18
อันดับ 6 ประยุทธ อติธนกุล อิสระ เวลา 51.40
อันดับ 7 ทนงศักดิ์ แก้วกาหลง วิ่งกาฬสินธ์ เวลา 51.58
อันดับ 8 ยอดชาย สุนทร แพทรันนิ่ง เวลา 53.45
อันดับ 9 ถนอมศักดิ์ กระทุ่มนอก สีคิ้ว เวลา 54.32
อันดับ 10 โสพล เทียมกองกาญจน์ อิสระ เวลา 54.56

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:19] #21446 (11/49) น้า PAT's Profile
มินิ ชาย 40 - 49 ปี

อันดับ 1 ประสิทธิ์ ประจง ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 42.43
อันดับ 2 สิทธิชัย ดวงดุษดี ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 44.04
อันดับ 3 อัมพร เปี่ยมธนกุล ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 44.14
อันดับ 4 ณธกฤต บ้างตำรวจ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 44.24
อันดับ 5 อนุวัฒน์ ท้าวจตุรัส สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 45.29
อันดับ 6 จ.ส.อ. อัมพร นาสะอ้าน สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 47.09
อันดับ 7 วิชัย นามโยธา สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 47.10
อันดับ 8 จงศักดิ์ คะเณสุข วิ่งปากช่อง เวลา 47.32
อันดับ 9 เดโช ไตรศิลป์วิศรุต วิ่งปากช่อง เวลา 47.46
อันดับ 10 John Dicicson สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 48.14
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:29] #21450 (12/49) น้า PAT's Profile
มินิ ชาย 50 ปีขึ้นไป

อันดับ 1 สุริยะ วิงประวัติ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 46.21
อันดับ 2 บุญส่ง เอ็งสุโสภณ สพท.นครสวรรค์ เวลา 46.46
อันดับ 3 สุรพล พิทักษ์ แก้งคร้อ เวลา 50.13
อันดับ 4 พ.ต. บุญถม การรักษา สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 51.52
อันดับ 5 ด.ต. สวัสดิ์ เพ็ชรทะเล ตำรวจภูธรภาค 3 เวลา 52.39
อันดับ 6 จรูญ จันทร์เอียด สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 54.39
อันดับ 7 สุรศักดิ์ จุลล์ษษเฐียร โนนสูง เวลา 54.41
อันดับ 8 สมนึก แหลมทอง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 55.29
อันดับ 9 ทัศนัย รักงาม เรือนจำกลางคลองไผ่ เวลา 57.39
อันดับ 10 สุทัย ทองพิจิตร วิ่งเพื่อสุขภาพปูนซิเมนต์ เวลา 57.40

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:33] #21452 (13/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ หญิง ทั่วไป

อันดับ 1 ระเบียง รังเพีย เวลา 1.33.50
อันดับ 2 รัชนี แรมจะบก แหลมทอง เวลา 2.33.23โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:37] #21455 (14/49) น้า PAT's Profileฮาล์ฟ หญิง ไม่เกิน 16 ปี

อันดับ 1 ปรียานุช ศรีหาโคตร ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.42.52โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 22:59] #21464 (15/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ หญิง 30-39 ปี

อันดับ 1 นิสา ช่วงเมืองปัก สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.43.20
อันดับ 2 ปราณี แซ่เตียว วิ่งปากช่อง เวลา 1.49.52
อันดับ 3 รุ่งอรุณ วนสันเทียะ วิ่งปากช่อง เวลา 2.12.23


โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:07] #21466 (16/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ หญิง 40-49 ปี

อันดับ 1 รุ่งนิรันดร์ ตะประชุม คนรักวิ่งสกลนคร เวลา 1.47.38
อันดับ 2 ปราณี ศรีเทพประทาน วิ่งปากช่อง เวลา 2.01.18
อันดับ 3 วรณี วิสุทธิเทพ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 2.04.24
อันดับ 4 ทราย แพงสูงเนิน แหลมทอง เวลา 2.06.30
อันดับ 5 จริน นัทธีศิริ นางนวลบางปู เวลา 2.06.44
อันดับ 6 ณัฐฐินันท์ โภคทรัพย์ วิ่งเพื่อสุขภาพสุรินทร์ เวลา 2.14.43
อันดับ 7 เกษณี พิมานมาศ มหาดไทย 2 เวลา 2.19.00


โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:12] #21468 (17/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ หญิง 50 ปีขึ้นไป

อันดับ 1 กาญจนา พรมจันทึก วิ่งปากช่อง เวลา 2.03.46
อันดับ 2 ไพลิน เกิดโกสุม กฟผ. อุบลรัตน์ เวลา 2.06.04
อันดับ 3 ผกายมาศ ตั้งสุวรรณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 2.08.05
อันดับ 4 สุนันทา อัมพันธ์ทอง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 2.13.25
อันดับ 5 ลำชี สิงห์ทอง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 2.15.58
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:21] #21469 (18/49) น้า PAT's Profileฮาล์ฟ ชาย ทั่วไป

อันดับ 1 พนม มาเพ็ง ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.18.00
อันดับ 2 ศักดิ์สกุล ถ้ำแก้ว วิ่งเพื่อสุขภาพกาฬสินธ์ เวลา 1.24.14
อันดับ 3 สวัสดิ์ ภิลัยวรรณ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.25.09
อันดับ 4 สมโภช กองโคกกรวด วังรางพิทยาคม เวลา 1.31.29
อันดับ 5 พ.ต.ท. นรินทร์ เชษฐา รักวิ่งสกลนคร เวลา 1.35.02
อันดับ 6 สุวิช จำปาวัชตะ ร.พ. ขอนแก่น เวลา 1.42.50
อันดับ 7 อาณัติ สายดิ่ง ปูนซิเมนต์นครหลวง เวลา 1.51.27
อันดับ 8 บุญถึง ปักการะโน วังรางพิทยาคม เวลา 1.56.22

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:29] #21470 (19/49) น้า PAT's Profileฮาล์ฟ ชาย ไม่เกิน 16 ปี

อันดับ 1 ธวัชชัย แสนขวา ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.25.39
อันดับ 2 วิจิตร บุปผา วิ่งเพื่อสุขภาพกาฬสินธ์ เวลา 1.26.38
อันดับ 3 มนต์ศิลป์ เตินเตือน ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.31.00
อันดับ 4 พิชัย ทองดีนอก แสงอรุณ เวลา 1.31.35
อันดับ 5 อนุรักษ์ ดอกเด็น ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 1.46.08
อันดับ 6 ธีรวัฒน์ คุ้มไพฑูรย์ พิทักษ์สุขภาพ เวลา 1.52.11
อันดับ 7 ณัฐพล สีพิลา พิทักษ์สุขภาพ เวลา 2.13.33

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:38] #21471 (20/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ ชาย 30 -34 ปี

อันดับ 1 ศักดา บุญสูง แต้จิ๋ว เวลา 1.23.25
อันดับ 2 ส.อ. สุพจน์ เรืองพิมาย สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.25.23
อันดับ 3 ณรงค์ฤทธิ์ สวดดี ขอนแก่น เวลา 1.29.52
อันดับ 4 ธัชชัย บรรลือหาญ รักวิ่งสกลนคร เวลา 1.35.52
อันดับ 5 ส่งเสริม สุวรรณโยธี สวนรถไฟ เวลา 1.37.33
อันดับ 6 วีระเดช เสถียรขันธ์ ขอนแก่น เวลา 1.43.45
อันดับ 7 ชัยวัฒน์ เมืองโคตร ขอนแก่น เวลา 1.44.39
อันดับ 8 สถาน ศิริมงคล สนง.คุมประพฤติสีคิ้ว เวลา 1.46.17
อันดับ 9 เจริญ แซ่เตียว วิ่งปากช่อง เวลา 1.46.50
อันดับ 10 ศุภสร คำภูเวียง ขอนแก่น เวลา 1.53.31


โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:45] #21472 (21/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ ชาย 35 -39 ปี

อันดับ 1 ธีรธร ธรรมเกษร สมาคมแต้จิ๋ว เวลา 1.28.30
อันดับ 2 ปวริศ ไชยโยธา สวนหนองจอก เวลา 1.30.30
อันดับ 3 มนูญ แก้วกลาง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.33.13
อันดับ 4 นงค์ ปราบงูเหลือม ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.34.41
อันดับ 5 สุนัย คล่องชอบ ธ.ก.ส. เวลา 1.37.01
อันดับ 6 ไชยยา ลีพิลา พิทักษืสุขภาพแก่งคอย เวลา 1.41.47
อันดับ 7 ด.ต. สิรวัชร พุทธา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เวลา 1.48.51
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [14 ส.ค. 2548 เวลา 23:53] #21473 (22/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ ชาย 40 -44 ปี

อันดับ 1 ด.ต. มณี ทุ่งกระโทก สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.28.02
อันดับ 2 โกวิท จำบุญ บึงแก่นนคร เวลา 1.28.15
อันดับ 3 สุภพ ผลทวี แหลมทอง เวลา 1.28.43
อันดับ 4 ไพโรจน์ ดำมี วายเอ็มโชว์ เวลา 1.28.41
อันดับ 5 สุชาติ ศรีพล สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.29.21
อันดับ 6 ประสิทธิ์ นารินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.33.57
อันดับ 7 พยับ เดาะขุนทด วิ่งด่านขุนทด เวลา 1.36.22
อันดับ 8 สอ. สมชาย คงสมบูรณ์ อยุธยา 35 เวลา 1.36.48
อันดับ 9 สัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี รักวิ่งสกลนคร เวลา 1.43.49
อันดับ 10 สมยศ โสภี อิสระ เวลา 1.47.06โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:02] #21474 (23/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ ชาย 45 -49 ปี

อันดับ 1 ด.ต. มานพ สกุลวัฒนเศรษฐ ตำรวจภูรภาค 3 เวลา 1.31.06
อันดับ 2 แอ๊ด พิพัฒน์กรสกุล วิ่งปากช่อง เวลา 1.35.00
อันดับ 3 ด.ต. มณี กมลยาด กาฬสินธุ์ เวลา 1.36.33
อันดับ 4 พิพัฒน์ ขันละ รักวิ่งสกลนคร เวลา 1.37.56
อันดับ 5 จ.ส.อ. ประจักษ์ รั้วชัย สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.42.10
อันดับ 6 อุทัย นันทเขตต์ วิ่งปากช่อง เวลา 1.47.53
อันดับ 7 ศรีนคร กัลยารัตน์ ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.48.35
อันดับ 8 บุญบงค์ เหล่าขวัญสถิตย์ พิทักษ์แก่งคร้อ เวลา 1.49.01
อันดับ 9 ประธาน ชาตาดี บึงแก่นนคร เวลา 1.50.41
อันดับ 10 สมาน แสงทอน สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.53.24
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:10] #21475 (24/49) น้า PAT's Profile
ฮาล์ฟ ชาย 50 -54 ปี

อันดับ 1 จ.ส.อ. ปัทชนะ ปะตังถาโต ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.31.21
อันดับ 2 อุดม พั้วพันธ์ โกสุมพิสัย เวลา 1.37.15
อันดับ 3 อนันต์ พลมั่น แหลมทองทีม เวลา 1.38.53
อันดับ 4 สงวน ทองศรี ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.39.21
อันดับ 5 อนุสิษฐ์ เอื้อสุรีย์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.41.18
อันดับ 6 เสรี ถนอมดี สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.44.57
อันดับ 7 เอนก รัตนวงศ์ วิ่งปากช่อง เวลา 1.46.08
อันดับ 8 ชัยวัฒน์ นิธิกาญจนชาล ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.51.19
อันดับ 9 วีระศักดิ์ แดนไธสง แหลมทองทีม เวลา 1.51.38
อันดับ 10 อมร ภาดี สพท.อด.3 เวลา 1.56.47

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:19] #21476 (25/49) น้า PAT's Profile

ฮาล์ฟ ชาย 55 -59 ปี

อันดับ 1 พัด สิงห์ทอง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.32.56
อันดับ 2 จ.ส.อ. ไพบูลย์ ประมวลสุข สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.33.39
อันดับ 3 สำรอง วงษาไฮ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.40.24
อันดับ 4 ประเสริฐ ชุดไธสง สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.44.53
อันดับ 5 มานะ แผลกระโทก ศิษย์หลวงพ่อคูณ เวลา 1.49.21
อันดับ 6 ทรงชัย วรทัต สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.49.31
อันดับ 7 ทวีชัย ตั้งสุณาวรรณ วิ่งปากช่อง เวลา 1.52.18
อันดับ 8 แถว อาสานอก สุระนารี เวลา 1.52.52
อันดับ 9 จ.ส.อ. ธงชัย ดีเลิศตระ***ล คนด่านเกวียน เวลา 2.04.23
อันดับ 10 พีระพล จรรยาพรวัฒน์ บึงแก่นนคร เวลา 2.24.37

โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:28] #21477 (26/49) น้า PAT's Profile

ฮาล์ฟ ชาย 60 ปีขึ้นไป

อันดับ 1 บุญเลิศ แสงสุริยา สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.40.24
อันดับ 2 ธวัชชัย ธรรมาวัชร สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 1.47.32
อันดับ 3 พ.ต.ท. สุพจน์ ฉ่ำเมืองปัก คนปักทีม เวลา 1.50.36
อันดับ 4 พิทักษ์ งาคชสาร พิทักษ์สุขภาพ เวลา 1.53.30
อันดับ 5 วิชัย โรจนอารีย์ สนามไชย เวลา 1.55.28
อันดับ 6 ร.ต.ต. ชาญ ดลพร วิ่งกาฬสินธุ์ เวลา 1.57.38
อันดับ 7 อานนท์ นัดเลิศ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เวลา 1.57.46
อันดับ 8 วิวัฒน์ พิทยาวงศ์อานนท์ มหาดไทย 2 เวลา 2.01.35
อันดับ 9 สวาสดิ์ ไชยสุริยวิวัฒน์ โคราช 45 เวลา 2.08.42
อันดับ 10 ปัญญา ลีกนกรัตน์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เวลา 2.11.32
โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:29] #21478 (27/49) น้า PAT's Profileท่าน สส ประเสริฐ จันทรรวงทอง..จับรายชื่อมอบรางวัลให้กับนักวิ่ง...
รางวัลทีวีสี...(รางวัลนี้ คุณทวีสิทธิ์ ฑีรฆวงศ์ ประธานชมรมวิ่ง สมาคมแต้จิ๋ว เป็นผู้จัดให้)

ผู้โชคดีได้แก่..คุณติ่ง พุเตย...นักวิ่งแพทรันนิ่งโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:30] #21479 (28/49) น้า PAT's Profileหนูนงค์ ศรีเทพ..นักวิ่งหญิง แพทรันนิ่ง..วันนี้ได้อันดับ 7...ขอแสดงความยินดีด้วยครับโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:31] #21480 (29/49) น้า PAT's Profileคุณติ่ง พุเตย...นักวิ่งชาย แพทรันนิ่ง..วันนี้ได้อันดับ 8...ขอแสดงความยินดีด้วยครับโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:32] #21481 (30/49) น้า PAT's Profileสองนักวิ่ง..แพทรันนิ่ง..โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:33] #21482 (31/49) น้า PAT's Profileคุณทัศนัย พิบูลย์สวัสดิ์...ชมรมวิ่งดอกบัวคู่...อันดับที่ 1โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:34] #21483 (32/49) น้า PAT's Profileน้องระเบียง รังเพีย...ชมรมศิษย์หลวงพ่อคูณ....อันดับ 1 เช่นเคยโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:34] #21484 (33/49) น้า PAT's Profileน้องระเบียงกับเพื่อน ๆ...ที่ 1 ทุกคน...วิ่งก็เก่ง...น่ารักอีกต่างหาก...โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:36] #21485 (34/49) น้า PAT's Profileคุณรุ่งนิรันดร์ ตะประชุม ชมรมคนรักวิ่งสกลนคร..อันอับที่ 1โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:37] #21486 (35/49) น้า PAT's Profileคุณเกษณี พิมานมาศ ชมรมวิ่งมหาดไทย 2....โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:37] #21487 (36/49) น้า PAT's Profileคุณปราณี แซ่เตียว...ชมรมวิ่งปากช่องโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:38] #21488 (37/49) น้า PAT's Profileนักวิ่ง ธกส. (1 เดิน 3 วิ่ง) เก็บภาพที่ระลึกโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:40] #21489 (38/49) น้า PAT's Profileคุงแม่เค้าบอกว่า...จะพาโอวัลตินปายกุงเทพ...ไปหาน้อง..Kitty...ดีจายจิง ๆโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:41] #21490 (39/49) น้า PAT's Profileชมรมตำรวจรักวิ่ง (สภอ.ปักธงชัย)โดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:42] #21491 (40/49) น้า PAT's Profileชมรมคนรักวิ่งสกลนคร...วันนี้ได้ถ้วยถึง 4 ใบ..เก่ง ๆ ทั้งนั้นโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:42] #21492 (41/49) น้า PAT's Profileเก็บภาพที่ระลึกโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:44] #21493 (42/49) น้า PAT's Profileชมรมคนรักวิ่งสกลนคร....แพทรันนิ่งโดยคุณ น้า PAT Mail to น้า PAT (61.91.179.100) [15 ส.ค. 2548 เวลา 00:45] #21494 (43/49) น้า PAT's Profile

ยังมีภาพให้ชมกันอีก 2 ชุดครับโดยคุณ ตี๋ ชมรมคนรักวิ่งสกลนคร Mail to ตี๋ ชมรมคนรักวิ่งสกลนคร (203.113.61.71) [15 ส.ค. 2548 เวลา 06:15] #21496 (44/49)

เมื่อวานโชคดี 4 ขั้นเลยครับ ได้ทำบุญ ได้ถ่ายภาพกะสรพงษ์ขวัญใจตลอดกาล สมาชิกได้ถ้วยรางวัลและเพิ่งเจอตัวจริงคุณน้าแพทกะคุณติ่ง พุเตย อัธยาสัยดีมากครับ ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อการถ่ายภาพให้ ว่าแต่ว่า โทรทัศน์น่ะ ไม่หนักแน่นะ ขายต่อก็ไม่ได้ อ้อ..ลืมบอกครับ 28 ส.ค.48
ที่มุกดาหาร มีวิ่งที่หน้าหอแก้ว ใกล้ โรงพยาบาลอินเตอร์ มีวิ่งมินิฯ แบ่งอายุชายหญิงช่วง10 ปี ฮาล์ฟ ชายหญิง แบ่งช่วงอายุ 5 ปี(แต่หญิงไม่แน่ใจ ลืมโบรชัว์ไว้ในรถครับ)
มีถ้วยสวย เหรียญเสื้อ เงินรางวัลทุกกลุ่ม น้าแพท กะคุณติ่งน่าจะไปนะ จะพาเที่ยวตลาดินโดจีนแต่จ่ายตังค์เองเด้อ555โดยคุณ เอกชัย Mail to เอกชัย (61.90.5.11) [15 ส.ค. 2548 เวลา 07:00] #21499 (45/49) เอกชัย's Profile

ขอแสดงความยินดีกับคุณอนงค์ และ คุณติ่ง พุเตยที่ได้รับถ้วยรางวัล และ ยินดีอีกครั้งกับคุณติ่งที่โชคดีได้โทรทัศน์อีก 1 เครื่องโดยคุณ น้อย บางขุนเทียน (58.64.126.226) [15 ส.ค. 2548 เวลา 15:38] #21685 (46/49)

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งนิรันดร์ ตะประชุม ชมรมคนรักวิ่งสกลนครด้วย มากรุงเทพฯเมื่อไรอย่าลืมโทรมาด้วยนะError5