ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary thrombosis)

โรคหัวใจวาย (myocardial infarction) หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary thrombosis)

เกิดจากการที่เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (เรียกว่าเส้นเลือด coronary) เกิดอุดตันขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน เรียกว่า acute coronary thrombosis ทำให้ขาดการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นของหัวใจตายไป เรียกว่า myocardial (กล้ามเนื้อหัวใจ) infarction (ตาย) ถ้าเส้นเลือดที่มีการอุดตันเป็นเส้นเลือดใหญ่ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที แต่ถ้าเป็นเส้นเล็ก อาจมีอาการแต่ไม่เสียชีวิต
ทำไมต้องมีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ? สาเหตุต่างๆ มีมากมาย แต่ปัจจุบันนี้สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่วงการแพทย์ยอมรับ คือ ปัจจัยเลี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดของหัวใจ มีดังนี้

๑) กรรมพันธุ์ คือ ถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้ ลูกๆมักมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ที่พ่อแม่ไม่เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะผู้ที่พ่อเป็นโรคหัวใจชนิดนี้ก่อนอายุ ๕๐ ปี และเป็นก่อนอายุ ๕๕ ปี
๒) เพศชายเป็นมากกว่าเพศหญิง แต่สุภาพสตรีที่ไม่มีประจำเดือน จะมีโอกาสเป็นเท่าสุภาพบุรุษ
๓) ผู้สูงอายุ ยิ่งสูงอายุยิ่งมีโอกาสเป็นมาก ซึ่งปัจจัยทั้ง ๓ อย่างนี้ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปรงหรือช่วยเหลือได้
๔) การสูบบุหรี่
๕) ระดับไขมันในเส้นเลือด
๖) โรคความดันโลหิตสูง
๗) โรคอ้วน
๘) โรคเบาหวาน
๙) การขาดการออกกำลังกาย
๑๐) อุปนิสัยของคน เช่น จู้จี้ จุกจิก กังวล เครียด มีความกดดันสูง

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปัจจัยที่ ๔ จนถึงปัจจัยที่ ๑๐ เราสามารถที่จะช่วยได้ทุกข้อ มากหรือน้อยเท่านั้น ถ้ามีความสนใจหรือมีวินัยพอ ด้วยการหยุดสูบบุหรี่ เปลี่ยนนิสัยใจคอให้ไม่เครียด ไม่ขี้กังวล ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยมาก ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมีอาการอะไรบ้าง โรคนี้อาจไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งอยู่ดีๆ ผู้ที่เป็นโรคนี้เสียชีวิตไปเลยทันที ที่จริงแล้วเส้นเลือดมักมีการตีบตันมานานแล้ว โดยค่อยๆตีบ อาจมีอาการหรือไม่มีอาการเลยก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่การตีบของเส้นเลือดเป็นมากหรือน้อย เป็นที่เส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเลือดเล็ก เป็นกี่เส้น กล้ามเนื้อหัวใจมีเส้นเลือดใหญ่ๆ ที่ไปหล่อเลี้ยงอยู่ ๒ เส้น คือ ข้างซ้ายและข้างขวา ที่มีชื่อว่า Left and Right Coronary Arteries นอกจากนี้ยังมีเส้นใหญ่ๆ ที่แบ่งแยกออกไปอีก ถ้าหลายเส้นตีบพร้อมกันหมด ก็จะมีอาการได้ แต่ถ้าตีบเส้นเดียวหรือหลายเส้น แต่ยังมีเส้นอื่นที่ยังดีอยู่ และสามารถส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการจนกระทั่งวันหนึ่งเส้นเลือดมีการตีบมากขึ้นหรืออุดตัน และเส้นเลือดอื่นไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการจนกระทั่งวันหนึ่งเส้นเลือดมีการตีบมากขึ้นหรืออุดตัน และเส้นเลือดอื่นไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้หรือเพียงพอก็จะเกิดอาการขึ้น อาการจะมีมากหรือน้อย แล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากน้อยเพียงใด อาการของโรคหัวใจวายเกิดขึ้นจากการที่ส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ถ้าเป็นน้อยๆจะเกิดอาการขึ้นตอนที่ผู้นั้นออกกำลังกาย เช่น จะเจ็บหน้าอกเวลาเดิน อาการเจ็บหน้าอกของโรคหัวใจส่วนมากจะเจ็บบริเวณตรงกลางอกแต่เป็นไปได้ตั้งแต่คอลงมาถึงลิ้นปี่และบริเวณที่เจ็บอาจแผ่ออกไป ๒ ข้างของอกทั้งซ้ายและขวา อาการเจ็บร้าวอาจร้าวไปถึงแขนทั้ง ๒ ข้าง ลงมาถึงมือ อาการเจ็บจะเป็นแบบแน่นหนัก อึดอัดหายใจไม่ค่อยออก อาจมีเหงื่อออก ใจสั่น จะเป็นลม ถ้าเป็นน้อยๆมักมีอาการดังกล่าวเวลาออกกำลังกาย เช่น เวลาเดิน วิ่ง และถ้าออกกำลังกายต่อไป จะยิ่งเป็นมากขึ้น แต่ถ้าเป็นน้อยๆ ถ้าผู้ป่วยหยุดเดิน อาการเหล่านี้อาจหายไปเองได้ภายใน ๑๐ นาที ถ้าหายเองได้ภายใน ๑๐ นาที แพทย์มักเรียกอาการเหล่านี้ว่า angina pectoris ซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงชั่วคราวในขณะที่ผู้ป่วยกำลังออกกำลังกายซึ่งขณะที่กำลังออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดมากขึ้น แต่เนื่องจากเส้นเลือดตีบ จึงไม่สามารถส่งเลือดให้เพียงพอกับความต้องการได้ แต่เมื่อหยุดออดกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดน้อยลง ซึ่งก็พอดีกับความสามารถของหลอดเลือดในการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ อาการจึงหายไป
ฉะนั้นถ้าเป็นน้อยๆ คือ ถ้าเส้นเลือดตีบไม่มาก ผู้ป่วยอาจมีอาการดังกล่าวขณะออกกำลังกายเท่านั้น คือเรียกว่า angina pectoris และอาการควรจะหมดไปภายใน ๑๐ นาที ถ้าไม่หายภายใน ๑๐ นาที ควรสงสัยว่าเป็นมากกว่า angina pectoris คือ อาจเป็นถึงขั้นกล้ามเนื้ออุดตันแล้ว ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ ฉะนั้นผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกกำลังกาย (หรือแม้อยู่นิ่งๆ) ควรนั่งหรือนอนพักเฉยๆ ห้ามออกกำลังกายต่ออย่างเด็ดขาด
ผู้ที่มีเส้นเลือด coronary ตีบมากหรืออุดตัน อาจทีอาการดังกล่าวแต่รุนแรงกว่า คือ เป็นตอนนั่งเฉยๆ หรือเป็นรุนแรงและนานกว่า นอกจากจะเป็นเวลาเดินหรือออกกำลังกายแล้ว ผู้ที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอาจมีอาการตอนที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ เช่น หลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารมื้อหนักๆ เพราะเวลาเช่นนี้เลือดจะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้มากกว่าปกติ ทำให้เลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจมีน้อยลงหรือไม่เพียงพอกับความต้องการ
ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรอยู่นิ่งๆ และรีบให้ใครพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่า เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันหรือไม่ การตามแพทย์ที่บ้านจะไม่ช่วยอะไรมาก เพราะถ้าวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจชนิดนี้หรือไม่ นอกจากประวัติแล้ว แพทย์ยังต้องอาศัยทำ EKG (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า) และการเจาะเลือดหา SGOT และ SGPT อีกด้วย ถ้าสงสัยโรคนี้ควรไปโรงพยาบาลไว้ก่อน แพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียด (เท่าที่สามารถจะทำได้ในขณะนั้น) ตรวจร่างกายโดยเฉพาะวัดความดันโลหิตว่าสูงหรือต่ำ ผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนมากความดันโลหิตอาจจะลดต่ำลง วัดชีพจรซึ่งอาจเต้นเบาและไม่เป็นจังหวะ อาจมีเหงื่อออกมาก ซ็อก
การวินิจฉัยที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการตรวจ EKG และการเจาะเลือดหา SGOT, SGPT ซึ่งจะสูงกว่าปกติและอื่นๆ การทำ EKG ในระยะแรกๆ อาจยังไม่พบการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นถ้าสงสัยโรคนี้จากประวัติ แพทย์อาจจะต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่า EKG จะปกติและตรวจ EKG เป็นระยะๆ พร้อมทั้งตรวจเลือดดังกล่าวด้วย
ฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้และมีอาการบ้างเล็กๆน้อยๆ ควรถือว่าเป็นผู้โชคดีที่มีอาการเตือน เพราะจะได้ไปหาแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างถูกต้องและให้หายขาด แต่บางท่านที่โชคไม่ดี อยู่ๆ เป็นมากเลยจนเสียชีวิตขึ้นทันที อันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แต่ที่เขียนเรื่องนี้เพราะต้องการให้ผู้ที่ไม่มีอาการได้รับทราบว่า ผู้ที่อ้วน มีความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ฯลฯ อาจไม่มีอาการของหลอดเลือดหัวใจอยู่เลย และอยู่ๆ อาจเสียชีวิตเลย แต่ถ้าทุกท่านทราบและไปหาแพทย์เป็นประจำ แพทย์อาจตรวจพบว่าบางท่านมีความดันโลหิตสูง บางท่านอ้วน บางท่านมีไขมันในเลือดสูง ซึ่งแพทย์สามารถที่จะแนะนำ อธิบาย และรักษาจนหายจากอาการหรือโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างดีเยี่ยม คือ ป้องกันก่อนที่โรคจะเกิดขึ้น เส้นเลือดอาจจะตีบแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีอาการและรู้ตัวก่อน แพทย์มีวิธีแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตนเองเพื่อลดการตีบของหลอดเลือดได้ และหรือป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดด้วย
สมมุติว่าเป็นโรค CT แล้วจะทำอย่างไร แพทย์จะรับไว้ในโรงพยาบาล หรือห้อง coronary care unit (CCU) หรือห้อง intensive care unit (ICU) เนื่องจากการเต้นของหัวใจในระยะ ๓ วันแรกของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ อาจเต้นไม่ค่อยปกติ จึงสมควรที่จะอยู่ใกล้ชิดแพทย์ พยาบาล เพื่อการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที โดยปกติถ้าไม่มีปัญหาแทรกซ้อน อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ ๒ อาทิตย์ ทั้งนี้แล้วแต่เป็นมากเป็นน้อย ผู้ที่มีสาเหตุทำให้เกิดโรคนี้ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง อ้วน หรือสูบบุหรี่ คงต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เมื่อหายดีแล้ว (และภายใต้การควบคุมของแพทย์) ผู้ป่วยควรจะออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม โรคหัวใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ห้ามการออกกำลังกาย แต่ตรงข้าม การออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่ป้องกันโรคหัวใจไม่ให้กลับมาอีกอิงค์'s Profile โดยคุณ อิงค์ (58.8.192.41) [06 ก.ค. 2549 เวลา 22:38]
โดยคุณ เสี่ยดำ-ตำหนักน้ำ Mail to เสี่ยดำ-ตำหนักน้ำ (203.172.119.139) [07 ก.ค. 2549 เวลา 11:40] #72170 (1/11) เสี่ยดำ-ตำหนักน้ำ's Profile

ขอบคุณครับ

เพราะฉนั้น วิธีช่วยหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้อย่างนึงคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับตนเอง

สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย(ซ่อมสุขภาพ)

แต่สำหรับผู้โชคดีที่ตอนนี้ยังปกติสุข อย่างพวกเราๆชาวบอร์ด ช่วยกันเชิญชวน คนรอบข้างให้หันมาออกกำลังกายกันดีกว่า สร้างกุศลมงคลชีวิต ช่วยชี้ทางสว่างให้กับคนที่ยังมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัว(สร้างสุขภาพ)

เคยได้ยินประโยคนี้ไหม?

"สร้างนำซ่อม"

สวัสดีโดยคุณ นุ่น (10.6.147.233) [09 ต.ค. 2549 เวลา 20:34] #91747 (2/11)

ไม่อยากอดอาหารไม่อยากออกกำลังกายจนเมื่อยล้าไม่ต้องกลัวกับการกินจุบจิบอ้วนขึ้น 3อย่างนี้จะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยเรื่องอ้วนจะกลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วสำหรับคุณโทรมาที่ 0866807769 อ.ย.รับรองโดยคุณ ลูกผู้อยากให้แม่หาย (118.173.178.47) [02 มิ.ย. 2552 เวลา 12:21] #382088 (3/11)

โรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดได้มีไหมค่ะ(ช่วยบอกด้วยค่ะ)
เพราะตอนนี้อาการไม่ค่อยดี มีโรคแทรกซ้อนเยอะ
ที่สำคัญตอนนี้มีเนื้องอกที่มดลูกด้วยไม่สามารถผ่าตัดได้
(ช่วยกรุณาบอกชื่อโรงพยาบาลที่มีเชี่ยวชาญทางด้านโรคนี้ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง)โดยคุณ manop (124.120.63.252) [24 ส.ค. 2553 เวลา 06:10] #526641 (4/11)

ปัจจุบันมีสารอาหารที่ สามารถรักษาได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องใช้ยาเคมี สนใจรายละเอียดติดต่อ 081 685 5967 มานพ ครับโดยคุณ 123 (61.90.72.161) [15 ต.ค. 2553 เวลา 09:18] #542996 (5/11)
โดยคุณ องุ่นแดง (192.168.182.225) [06 ก.พ. 2555 เวลา 10:14] #663652 (6/11)

หลอดเลือดหัวใจอุดตันจะเกิดผลอย่างไร ตอบด้วยโดยคุณ 000 (124.120.219.77) [19 มี.ค. 2555 เวลา 12:58] #673420 (7/11)

โรงบาล ราชวิถี รามา ชลบุรีค่ะโดยคุณ a (124.121.199.252) [20 พ.ค. 2555 เวลา 11:49] #681931 (8/11)

ร.พ.ราชวิถึ รักษาฟรี จากการส่งตัวจากร.พ.ต้นสังกัด เช่นร.พ.ประจำอำเถอมาจังหวัด จังจะส่งตัวเข้าราชวิถี ราชวิถีฟรีแทบทุกอย่าง จากบัตรประกันตน จะลำบากคือญาติ โรงพยาบาลเขาไม่อยากให้ญาติเฝ้ามันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดการติดเชิ้อ ใครอยู่ต่างจังหวัดเตรียมตัวมาให้ดีหรือมาพีกกับญาตืที่ กทม.เอาครับโดยคุณ ฟ (124.121.199.252) [20 พ.ค. 2555 เวลา 11:50] #681932 (9/11)

ลืมบอกไปค่าใช้จ่ายเขาจะเบิกจาก ร.พ.ประจำอำเภอ สงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอำเภอครับ ให้เขาสอบสิทธิให้โดยคุณ รัตนา (206.53.148.178) [03 ก.ค. 2555 เวลา 19:02] #45690904 (10/11)

โรคหัวใจเส้นเลือดอุดตัน มีอาการปวดท้องแล้วเลือดออกทางปากด้วย เป็นสาเหตุอะไรค่ะโดยคุณ น้าเป็ด (125.24.106.145) [19 ก.พ. 2558 เวลา 02:17] #45804479 (11/11)

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อครับอาจารย์ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย   ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น                                                             Password (สำหรับสมาชิก)  
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 100 kb
: : เพื่อเป็นการป้องกันการสแปมจากลิ้งเวบไซท์ที่ไม่เหมาะ รบกวนผู้ตอบกระทู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน กรุณากรอกตัวเลขที่มองเห็นจากภาพด้านล่างก่อนกดปุ่มส่งคำตอบ หากกรอกตัวเลขไม่ตรงกับภาพที่มองเห็นระบบจะให้กลับมากรอกใหม่ : :Reload Image

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด


[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]